- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
Ogłoszenie wyniku postępowania [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ wersja Word [5]
Wyjaśnienia Zamawiającego [6]