- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

DOSTAWA HELU CIEKŁEGO

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyborze oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ (Word) [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [5]