• Strona główna
  • Dostawa materiałów do wykonania sieci komputerowej SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 – realizacja zadania pn. „Informatyzacja budynków szpitalnych”
Dostawa materiałów do wykonania sieci komputerowej SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 – realizacja zadania pn. „Informatyzacja budynków szpitalnych”

25 marca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/16/2009

Termin składania ofert: 2009/04/07 16:20