• Strona główna
  • DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, HEMOSTATYKÓW, ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TK I RM
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, HEMOSTATYKÓW, ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TK I RM

23 września, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-46/22

Termin składania ofert: 05.10.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,101063,50ebed5d90159340893bdfb9eaa275cc.html