• Strona główna
  • DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, HEMOSTATYKÓW, JEDNORAZOWYCH WSZCZEPIALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW LARYNGOLOGICZNYCH
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, HEMOSTATYKÓW, JEDNORAZOWYCH WSZCZEPIALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW LARYNGOLOGICZNYCH

21 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-19/23

Termin składania ofert: 24.05.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie przetargowej Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,125990,ab4841bf4e5485807b0a743d97ad13f7.html