• Strona główna
  • Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników, dostawa części zużywalnych do analizatorów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników, dostawa części zużywalnych do analizatorów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów

12 sierpnia, 2009

Wartość zamówienia: powyżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-54/09

Termin składania ofert: 2009/09/17 16:16