- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
Ogłoszenie wyniku postępowania [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ-world [5]
załącznik nr 4.2 – modyfikacja (word) [6]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [7]
wyjasnienia 2 [8]