- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym oraz dzierżawa statywów do probówek OB

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Zmiana ogłoszenia – modyfikacja zał. 4.3. [2]
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ Word [5]
Wyjaśnienia Zamawiającego [6]
Załącznik do SIWZ nr 4.3 word [7]