- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

SIWZ [2]

SIWZ 54 (word) [3]

Odpowiedź na pytania Wykonawcy – Wyjaśnienia Zamawiającego [4]

Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp [5]

Ogłoszenie wyniku postępowania [6]