- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa produktów leczniczych i kontrastów

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert [3]
Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty [4]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [5]
SIWZ (word) [6]
wyjaśnienia nr 1 [7]
formularz oferty (word) [8]