- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa regałów, szaf kartotekowych i konsoli

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia [4]
SWIZ (word) [5]
Załącznik nr 4.3 do SIWZ po modyfikacji [6]
Informacja dla Wykonawców [7]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [8]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [9]