Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

29 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/50/2008

Termin składania ofert: 2008/11/07 16:21