- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5 [3]
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1 [4]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [5]
SIWZ – word [6]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [7]