- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyniku postępowania [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ – word [4]