Dostawa Ultrasonografu kolorowego wraz z oprzyrządowaniem

4 listopada, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/59/2008

Termin składania ofert: 2008/11/12 16:21