- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa urządzeń medycznych dla oddziału urologii

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
wyjaśnienia zamawiającego nr 1 [4]