Dostawa urządzeń zasilania awaryjnego UPS

16 września, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/30/2008

Termin składania ofert: 2008/09/24 16:22