• Strona główna
  • DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, HEMOSTATYKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, HEMOSTATYKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH

19 lutego, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-5/24

Termin składania ofert: 19.03.2024 10:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,156960,e42078d2565b5be7f39be16081ee0438.html