- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PIELĘGNIARKI

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych [1]

Szczegółowe warunki konkursu [2]

Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego [3]