- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

OBSŁUGA SERWISOWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 31.10.2013r. [3]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 [4]
Ogłoszenie wyniku postępowania [5]
SIWZ [6]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [7]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [8]