- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Przebudowa części parteru segmentu C w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć i Psychiatrycznego Oddziału Dziennego

Ogłoszenie wyniku postępowania [1]

Unieważnienie wyniku postepowania [2]

Unieważnienie wyniku postępowania [3]

Ogłoszenie wyniku postępowania 2 [4]