• Strona główna
  • przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

24 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-20/23

Termin składania ofert: 25.05.2023r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net