• Strona główna
  • roboty remontowo – budowlane pn: Adaptacja budynku byłej pralni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego: I. Rozbudowa, w tym nadbudowa I piętra budynku i budowa windy, dla potrzeb Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, II. Przebudowa parteru budynku dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego, Ośrodka dziennej opieki medycznej dla osób powyżej 60-tego roku życia
roboty remontowo – budowlane pn: Adaptacja budynku byłej pralni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego: I. Rozbudowa, w tym nadbudowa I piętra budynku i budowa windy, dla potrzeb Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, II. Przebudowa parteru budynku dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego, Ośrodka dziennej opieki medycznej dla osób powyżej 60-tego roku życia

13 lipca, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-29/17

Termin składania ofert: 2017/07/31 10:00