- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

USŁUGA PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU W PRZYSZPITALNYM PARKU ZABYTKOWYM PRZY ULICY SZPITALNEJ 1 W SOSNOWCU

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert na: 16.06.2014r. [2]
Ogłoszenie – modyfikacja SIWZ [3]
Ogłoszenie wyniku postępowania [4]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [5]
Gospodarka drzewostanem [6]
Inwentaryzacja zieleni [7]
Samosiewy do usunięcia [8]
Inwentaryzacja – opis [9]
sektor 1 [10]
sektor 2 [11]
sektor 3 [12]
SIWZ word [13]
Wyjaśnienia Zamawiającego 1 [14]
Wyjaśnienia Zamawiającego 2 [15]
Załącznik do SIWZ – nr 4 i 7 (wzór umowy) [16]