• Strona główna
  • Usługa pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, ul. Szpitalnej 1″
Usługa pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, ul. Szpitalnej 1″

12 kwietnia, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-23/12

Termin składania ofert: 2012/04/20 16:06