Usługa Żywienia Pacjentów Szpitala

10 listopada, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-32/20

Termin składania ofert: 11.12.2020r. godz.10.00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/