Usługa żywienia pacjentów szpitala ZP-2200-11/16

29 czerwca, 2016

Znak sprawy: ZP-2200-11/16

Termin składania ofert: 2016/07/20 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – wersja word

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Nomenklatura diet + opis

Załącznik nr 1.2 Minimalna gramatura potraw

Załącznik nr 1.3 liczba osobodni żywienia w 2015 r.

Załącznik nr 1.4 Ilość zapotrzebowanych diet w Styczniu 2016

Załącznik nr 1.5 Ilość pacjentów w rozbiciu na poszczególne posiłki 2015

Załącznik 1.6 Realizacja diet

Załącznik nr 1.7 Schemat pomieszczeń kuchni

Załącznik nr 1.8 Schemat pomieszczeń piwnic

Załącznik nr 1.9 Miesięczny koszt uzdatniania wody

Załącznik nr 1.10 Mechanizm naliczania opłat za media

Załącznik nr 1.11. Obmiar pomieszczeń

Załącznik nr 1.12 Oddziały z podziałem na lokalizacje

Załącznik nr 1.13 Porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych

Załącznik nr 1.14 Zestawienie liczników do zamontowania

Załącznik nr 1.15 Wykaz sprzętu i urządzeń

Załącznik nr 1.16 Opis stanu technicznego kuchni 2016r.

Załącznik nr 1.17 Regulaminy

Załącznik nr 3.1. Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 4.1 – porozumienie powrotne przejęcie pracowników (załącznik nr 7 do umowy)

uchwała Zarządu w sprawie żywienia pacjentów

KRS

NIP

REGON

Wykaz wynagrodzeń i urlopów

Informacja na temat wizji lokalnej

Załącznik nr 1.1 Nomenklatura diet + opis

Załącznik nr 1.2 minimalna gramatura potraw

Załącznik nr 1.3 liczba osobodni żywienia w 2015 r.

Załącznik nr 1.4 Ilość zapotrzebowanych diet w Styczniu 2016

Załącznik nr 1.5 Ilość pacjentów w rozbiciu na poszczególne posiłki 2015

Załącznik 1.6 Realizacja diet

Załącznik nr 1.12 Oddziały z podziałem na lokalizacje

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 1

Zmodyfikowany załącznik nr 3.1. Formularz asortymentowo-cenowy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 2

Załącznik nr 1.15.A

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 3

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 18.07.2016r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 4

Protokół kontroli sanitarnej

Aneks nr 6

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 5

Załącznik – wykaz wyparzaczy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert na dzień 18.07.2016r.

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 20.07.2016r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 7

Zmodyfikowany Załącznik nr 4.1 porozumienie-powrotne przejęcie pracowników (załącznik nr 7 do umowy)

Załącznik nr 4 – wzór umowy – MODYFIKACJA

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz.8

UWAGA!

Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularza ofertowego

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – wersja Word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 – zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania