- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [2]

Załączniki 4.1 do 4.30 (word) [3]

Wyjaśnienia Zamawiającego [4]

ogloszenie-wyniku-postepowania-pakiet-30 [5]

ogloszenie-wyniku-postepowania [6]