- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

WYDZIELENIE SZYBÓW WINDOWYCH NA POZIOMIE PIWNIC SEGMENTU A,B,C BUDYNKU SZPITALA

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
Przedmiary robót [4]
STWiORy [5]
Dokumentacja Techniczna [6]