- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W OBIEKCIE PRZY

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zamówieniu [2]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [3]
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert [4]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowane [5]
Ogłoszenie wyniku postępowania [6]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [7]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [8]