- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń ( dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem.

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o unieważnieniu [2]