- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Zaproszenie do składania ofert na – „Usługę legalizacji wag używanych w szpitalu”.

Ogłoszenie wyniku postępowania – 06.12.2018 [1]

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.11.2018r. [2]

formularz [3]