- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków w obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1

Zaproszenie do składania ofert [1]
Formularz oferty [2]
Ogłoszenie wyniku postępowania [3]