• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK
Zaproszenie do składania ofert: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK

22 czerwca, 2016

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na:

USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK
OSÓB ZMARŁYCH W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM SP. Z O.O.

celem ich wydania osobom uprawnionym do pochowania; przeprowadzenia na wniosek
szpitala badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych

Szczegóły zaproszenia:
Zaproszenie
Formularz oferty
Wzór umowy
Ogłoszenie wyniku postępowania