• Strona główna
  • ZP-2200-44/15 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku kotłowni-wymiennikowni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
ZP-2200-44/15 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku kotłowni-wymiennikowni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

21 sierpnia, 2015

Znak sprawy: ZP-2200-44/15

Termin składania ofert: 2015/09/25 10:00