- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

ZP-2200-51/15 – DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert [2]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 [3]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 – zmiana terminu składania ofert [4]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [5]

SIWZ (wersja WORD) [6]

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ [7]

Zmodyfikowany Pakiet nr 1 i załącznik nr 4.1 [8]

Modyfikacja SIWZ [9]

Modyfikacja SIWZ – 2 [10]

Zmodyfikowany załącznik nr 1 – 2 [11]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców [12]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [13]