- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

ZP-2200-76/15 USŁUGA TRANSPORTOWA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO

Ogłoszenie [1]

ogloszenie o zmianie ogloszenia [2]

siwz [3]

SIWZ word [4]

załącznik nr 3 do umowy 3.1 [5]

załącznik nr 2 do umowy 3.3 [6]

załącznik nr 2 do umowy 3.2 [7]

załącznik nr 2 do umowy 3.1 [8]

załącznik nr 1 do umowy 3.2 [9]

załącznik 1 do umowy nr 3.3 [10]

załączniknr 1 do umowy 3.1 [11]

Ogłoszenie wyniku postępowania [12]