• Strona główna
  • ZP-36/16 Roboty remontowo – budowlane pn: Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu – etap I – remont pomieszczeń I piętra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasową lokalizację Centrum
ZP-36/16 Roboty remontowo – budowlane pn: Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu – etap I – remont pomieszczeń I piętra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasową lokalizację Centrum

21 lipca, 2016

Znak sprawy: ZP-2200-36/16

Termin składania ofert: 2016/08/05 10:00