- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń oddziału modernizowanego dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Informacja o wyborze oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ word [4]