Archiwum wiadomości – PTD

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
09.06.2015, 12:36

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O D I E T E T Y K I
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 413 03 26

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki z siedzibą w Sosnowcu serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. w hotelu Dębowiec w Bielsku Białej przy ul. Armii Krajowej 220

Tematem przewodnim konferencji będzie Żywność, Żywienie i Zdrowie.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150,00 zł

SPECJALNA OFERTA DLA CZŁONKÓW PTD ŚLĄSK !

Dla członków oddziału woj. śląskiego PTD, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2014 i/lub 2015 drugi dzień pobytu tj.: 19.09.2015 r. GRATIS (w tym nocleg, wyżywienie, wieczór integracyjny oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zamkniętego – HACCP, ISO 22000).

Więcej informacji udziela Z-ca Przewodniczącego Grzegorz Kostelecki pod nr tel 032 789 40 72

Procedura zgłoszenia uczestnictwa:

1. Rejestracja na konferencję odbywa się tylko i wyłącznie poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej konferencji: www.konferencja2015.webity.pl
2. Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Dietetyki nr rachunku 64 1300 1065 2009 5544 0417 0001 Meritum Bank.
3. Ilość miejsc ograniczona. Rejestracja zakończy się automatycznie z chwilą wyczerpania miejsc.
4. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność uiszczenia opłaty, a nie kolejność zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku
za Zarząd
mgr Sabina Zajchowska

separator_poziomy

 

 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
23.04.2015, 07:49

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
41 – 200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3
tel. 32 4130326

Sosnowiec dn. 31.03.2015 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki Oddział Województwa Śląskiego z siedzibą w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim zaprasza DIETETYKÓW na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 14.05.2015 r. o godzinie 10.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu Plac Medyków 1 w sali audiowizualnej mieszczącej się na parterze budynku.
Temat konferencji: Odżywianie pacjentów w chorobach nowotworowych
Tematy wykładów:
1. Wpływ odżywiania na proces leczenia choroby nowotworowej oraz zapobieganie niedożywieniu – dr n. med. Krzysztof Figuła -Wielospecjalistyczny Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie
2. Odżywianie w chemioterapii – dr n. med. Andrzej Kałmuk WSS nr 5 w Sosnowcu
3. Rola probiotyków w odżywianiu – prezentacja produktów mgr Iwona Lizończyk SANPROPROBI
4. Ocena składu ciała, sprzęt firmy Tanita – Medconsulting
5. Aspekty żywieniowe i technologiczne tłuszczów – mgr inż. Iwonna Niegowska – Unilever

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 4130326 w godzinach od 8.00 do 10.00.

Z wyrazami szacunku
za Zarząd
mgr Sabina Zajchowska

separator_poziomy
 

Zaproszenie na konferencję naukową
05.06.2014, 08:34

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O D I E T E T Y K I
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 413 03 26

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki z siedzibą w Sosnowcu serdecznie zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 03 październik 2014 r. w hotelu Dębowiec w Bielsku Białej przy ul. Armii Krajowej 220

Tematem przewodnim konferencji będzie Leczenie Żywieniem w kontekście między innymi suplementacji diety, metod leczenia zaburzeń żywieniowych, żywienia w chorobach dietozależnych i roli dietetyka w ich leczeniu.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 120,00 zł

SPECJALNA OFERTA DLA CZŁONKÓW PTD ŚLĄSK !

Dla członków oddziału woj. śląskiego PTD, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2013 i/lub 2014 drugi dzień pobytu tj.: 04.10.2014 r. GRATIS (w tym nocleg, wyżywienie, wieczór integracyjny, udział w warsztatach tematycznych dotyczących nadzoru nad jakością żywienia w podmiotach leczniczych oraz w Walnym Zebraniu Członków).

Więcej informacji udziela Z-ca Przewodniczącego Grzegorz Kostelecki pod nr tel 032 789 40 72

Procedura zgłoszenia uczestnictwa:

1. Wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa,
2. Podpisaną kartę należy odesłać na nr faxu 032 789 40 78 lub adres mailowy gkostelecki@csk.katowice.pl do dnia 30.06.2014r.,
3. Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Dietetyki nr rachunku 64 1300 1065 2009 5544 0417 0001 Meritum Bank do dnia 30.06.2014r.

 

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O D I E T E T Y K I
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 413 03 26

Z G Ł O S Z E N I E

Udziału w konferencji naukowej „Leczenie Żywieniem” w dniu 03 październik 2014 roku
w Hotelu Dębowiec w Bielsku Białej przy ulicy Armii Krajowej 220

Nazwa zgłaszającego /pracodawcy………………………………… ..
Adres zgłaszającego / pracodawcy………………………………….
NIP……………………………………. …………………………………
e-mail: ………………………………………….. ……………………. Tel……………………………………….. ……………………………..

Imię i nazwisko uczestnika konferencji :
……………………………………… ……………………………………
…. ………………………………………….. ……………………………

< br>

Faktura: tak / nie

Opłata za udział w konferencji naukowej: 120,00 zł
……………………………………. …………………………………….
… ………………………………………….. ……………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Pieczęć firmowa zgłaszającego (pracodawcy)

Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr 032 789 40 78 lub adres mailowy gkostelecki@csk.katowice.pl

Opłatę za udział w konferencji prosimy wpłacać na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Dietetyki nr rachunku 64 1300 1065 2009 5544 0417 0001 Meritum Bank

Kliknij aby zobaczyć treść zaporszenia

Kliknij aby zobaczyć treść Plakat

 

separator_poziomy
 

 ZAPROSZENIE
09.04.2014, 10:15

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
41 – 200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3
tel. 32 4130326

Sosnowiec dn. 04.04.2014 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki Oddział Województwa Śląskiego z siedzibą w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim zaprasza zatrudnionych w Państwa placówce DIETETYKÓW na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 14.05.2014r.
o godzinie 10.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1 w sali audiowizualnej mieszczącej się na parterze budynku.
Temat konferencji: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia
Tematy wykładów:
1. Choroba Leśniowskiego-Crohna – dr Aldona Mularczyk
2. Rola ekosystemu jelit w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych –
dr Małgorzata Miktus
3. Diagnostyka genetyczna dla dietetyków – celiakia oraz pierwotna nietolerancja laktozy – dr Paweł Zatwarnicki
4. Zasady nadzoru nad firmą świadczącą usługę żywieniową w warunkach szpitalnych –
dr Beata Całyniuk

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 413 03 26 w godzinach od 8.00 do 10.00.

Z wyrazami szacunku
za Zarząd
mgr Sabina Zajchowska

separator_poziomy
 

 Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe „Niedożywienie w praktyce dietetycznej”
25.02.2014, 11:11

-Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Program” Niedożywienie Dolny Śląsk 2012-2014”

serdecznie zapraszają na warsztaty szkoleniowe

„Niedożywienie w praktyce dietetycznej”

które odbędą się w sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J.Gromkowskiego we Wrocławiu w dniu 25 marca (wtorek) od godziny 9:00 do 14:00

Komitet organizacyjny

Profesor dr hab. n.med Elżbieta Poniewierka -Wrocław

dr n.med. Elżbieta Gabrowska-Kraków

dr n.med.Katarzyna Karwowska -Poznań

dr n med. Anna Zmarzły-Wrocław

Na warsztatach, będących częscią programu edukacyjnego poruszane będą ważne tematy związane z pracą dietetyka z niedożywionym pacjentem.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały informacyjne. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: azmarzly@poczta.onet.pl

Komitet Organizacyjny

Program warsztatów

9-9:10 mgr Janusz Jerzak,Prof.Elżbieta Poniewierka-,dr Anna Zmarzły otwarcie warsztatów

9:10-9:40 Niedożywienie ambulatoryjne dorosłych w praktyce dietetyka dr A.Zmarzły

9:40-10:10 Niedożywienie wieku senioralnego-możliwości wsparcia dietetycznego. dr E.Gabrowska

10:00-10:35 Niedożywienia a rekonwalescencja-wsparcie dietetyczne w zdrowieniu po urazach, pobytach szpitalych, w rehabilitacji . dr K.Karwowska

10:35-11:00 Niedożywienie w gastroenterologii.Prof E.Poniewierka

11:00-11:30 Doustne diety przemysłowe w przygotowaniu niedożywionych do leczenia operacyjnego. dr K.Karwowska

11:30-11.45 przerwa

11.45-12:15 Diety szpitalne-jak jest, jak być powinno?Dr Całyniuk

12:15-12:45 Zasady doustnej suplementacji pokarmowej w leczeniu niedożywienia. E.Gabrowska

12:45-13:15 Niedożywienie ambulatoryjne dzieci-wsparcie dietetyczne mgr E Banaś

13:15-13:45 Doustne suplementy pokarmowe u chorych z problemami w gojeniu ran. Zakonczenie konferencji.Anna Zmarzły

separator_poziomy
 

13.02.2014, 12:15

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O D I E T E T Y K I
O D D Z I A Ł W O J E W Ó D Z T W A Ś L Ą S K I E G O
41–200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, tel. 32 4130326

Sosnowiec, 16.01.2014 r.

Dyrektorzy
Szpitali, Szkół,
Domów Opieki Społecznej,
Kierownicy
Działów Zamówień Publicznych,
Żywienia, Dietetyki, Kuchni

Szanowni Państwo

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do naszego Towarzystwa w sprawie norm żywienia dla diet leczniczych realizowanych w podmiotach leczniczych Zarząd Oddziału woj. śląskiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki informuje, iż Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej pismem z dnia 09.06.1999r. znak ZPP-D-62/99 skierowanym do Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych przypomina iż, ustawą z dnia 19.03.1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272) uchylono zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24.06.1974 r. w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności.

W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Dietetyki oddział woj. śląskiego informuje, iż na chwilę obecną normy żywienia jak i ocena ich realizacji może być dokonywana na podstawie wytycznych zawartych w wydawnictwie „Dietetyka” pod red. H. Ciborowska, A. Rudnicka oraz zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia zawartych w następujących publikacjach:
1. „System dietetyczny dla zakładów żywienia zbiorowego” – H. Szczygłowa
2. „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” – M. Jarosz
3. „Praktyczny podręcznik dietetyki” – M. Jarosz

Jednocześnie informujemy, iż normy żywienia dla poszczególnych grup ludności w Polsce (normy dla ludzi zdrowych) zostały opracowane przez IŻŻ w 2012 roku i są dostępne na stronie Instytutu.

Z poważaniem
Za Zarząd
Sabina Zajchowska

separator_poziomy
 

 „Zdrowie jest smaczne” – kampania skierowana do szkół podstawowych z terenu gminy Pszczyna.
13.05.2013, 11:48

„Zdrowie jest smaczne” to kampania skierowana do szkół podstawowych z terenu gminy Pszczyna. Ma uświadomić dzieciom, ich rodzicom, dziadkom, że żywienie to podstawa naszego zdrowia. Chcemy przekazać dzieciom w ciekawy i praktyczny sposób wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania, pokazać, jak jedzenie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie i dlaczego tak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów w obszarze żywienia. Jej celem jest pokazanie, że wartościowe, bogate w witaminy i wartości odżywcze produkty, na pierwszy rzut oka nie cieszące się powodzeniem wśród uczniów mogą być podane w taki sposób, że podbiją ich serca i żołądki.
W pierwszym etapie szkoły mają za zadanie wypełnić opracowaną przez dietetyka ankietę, która pokaże, jak w danej placówce wygląda żywienie dzieci, co serwują szkolne stołówki, co można kupić w sklepiku czy automacie. Przyjęliśmy takie założenie, że to szkoły mają przekonać organizatorów, że to właśnie u nich powinna zostać przeprowadzona żywieniowa rewolucja.
W wybranej przez nas na podstawie otrzymanych ankiet jednej placówce zaproponujemy program edukacji dla dzieci oraz ich rodziców, a także pomoc dietetyka we wprowadzeniu odpowiednich zmian w szkolnym menu. W tej szkole powstanie także kącik zdrowego żywienia, a uczniowie otrzymają zapas zdrowych produktów, które zostaną przekazane przez sponsorów kampanii. W wybranej placówce przeprowadzone zostanie też szkolenie dla dzieci i ich rodziców oraz dla obsługi szkolnej stołówki, podczas którego szef kuchni pokaże jak przygotować zdrowy posiłek. Do udziału w szkoleniu zostaną zaproszone wszystkie szkoły biorące udział w kampanii.
Szkoły, które włączą się do akcji otrzymają materiały promocyjne, dotyczące zdrowego żywienia, dzieci i ich rodzice podczas szkolenia będą mieli możliwość konsultacji z wykwalifikowanym dietetykiem. Wszystkie szkoły otrzymają też propozycję miesięcznego jadłospisu, odpowiednio zbilansowanego dla potrzeb dzieci z uwzględnieniem kosztów, które są w dyspozycji szkół na przygotowywanie posiłków.
Dzięki akcji w szkołach mają także szansę odbyć się innowacyjne zajęcia sportowo-taneczne, łączące w sobie elementy: zumby, fitness, salsy oraz treningu akrobatycznego. Dodatkowym elementem zajęć będą gry i zabawy animacyjne. Poprowadzi je wykwalifikowana instruktorka rekreacji ruchowej.
Finał naszej akcji to przeprowadzenie konkursu kulinarnego dla uczniów szkół biorących udział w kampanii (podczas Festiwalu Pszczyńskich Maszketów „Chochla”, który odbędzie się w ramach Dni Pszczyny w sierpniu 2013 r.).

Organizatorami kampanii są „Gazeta Pszczyńska”, portal infopres.pl oraz Poradnia Dietetyczna Sylwii Kościelny w „Kobietowo”. Kampanii patronuje burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol. Partnerami kampanii są: Urząd Miejski w Pszczynie, Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”, Restauracja „Wodna Wieża” oraz Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu.

separator_poziomy
 

19.04.2013, 12:29

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
41 – 200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3
tel. 32 4130326

Sosnowiec dn. 18.04.2013 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki Oddział Województwa Śląskiego z siedzibą w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu zaprasza zatrudnionych w Państwa placówce DIETETYKÓW na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 24.05.2013r. o godzinie 10.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1 w sali audiowizualnej mieszczącej się na parterze budynku.
Temat konferencji: Edukacja w zakresie leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych i warunkach domowych
Tematy wykładów:
1. Jak rozpoznać i leczyć niedożywienie związane z chorobą – dr n. med. Anna Zmarzły kierownik Poradni Specjalistycznej Żywienia Klinicznego we Wrocławiu
2. Ocena stanu odżywienia pacjenta w szpitalu- doświadczenia własne – mgr Sabina Zajchowska –dietetyk PTD
3. Przegląd światowych i polskich standardów leczenia pacjentów z cukrzycą – Grzegorz Kostelecki –dietetyk PTD
4. Prezentacja produktów do leczenia żywieniowego

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 3682222.

Z wyrazami szacunku
za zarząd
mgr Sabina Zajchowska

 

separator_poziomy
 

 Zaproszenie na bezpłatną konferencję szkoleniową dla dietetyków i przedstawicieli zamkniętego żywienia zbiorowego w szpitalach
20.08.2012, 11:58

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ PIEKARY ŚLĄSKIE
Dział Żywienia, Komitet ds. Jakości,
Polskie Towarzystwo Dietetyki Oddział Województwa Śląskiego

Zaproszenie na bezpłatną konferencję szkoleniową dla dietetyków i przedstawicieli zamkniętego żywienia zbiorowego w szpitalach

Temat konferencji: Szpital posiadający certyfikaty jakości – miejsce i zadania Działu Żywienia
Rejestracja uczestników: od 9.30
Rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych gości: 10.00

Dr n. med. Bogdan Koczy- Dyrektor Naczelny Szpitala Chirurgii Urazowej
Dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec- Naczelna Pielęgniarka Szpitala Chirurgii Urazowej
Dr n. med. Beata Całyniuk- Przewodnicząca PTD o/śląski

Prowadzenie konferencji: Anna Giołbas- Kierownik Działu Żywienia
Program konferencji:
10.05- 10.15 Szpital akredytacyjny – wprowadzenie do tematu – dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
10.15- 10.30 Standardy w obszarze żywienia w szpitalach- propozycje Polskiego Towarzystwa Dietetyki – dr n. med. Beata Całyniuk PTD
10.30- 10.40 Rola i zadania pełnomocnika systemu ISO HACCP – mgr Krystyna Zok
10.40- 10.50 Systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz bezpieczeństwem żywności w placówkach ochrony zdrowia – Adam Prysok TÜV NORD
10.50- 11.00 Ocena stanu odżywienia pacjenta w warunkach szpitalnych- Grzegorz Kostelecki /CSK Katowice- Ligota/
11.00- 11.10 Żywienia w intensywnej terapii jako podstawowy czynnik leczenia – Blandyna Szymańska – Specjalista z Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11.10- 11.30 Prezentacja produktów do żywienia dojelitowego FRASENIUS KABI
11.30 Catering

Miejsce konferencji: Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 /biblioteka szpitala, w budynku administracyjnym 2 piętro/

Termin: 16.10.2012 r godz.: 10.00-12.00

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
Dokonanie zgłoszenia:
Tel. (32) 39 34 228, (32) 39 34 250, fax (32) 39 34 141
e-mail: dzial.zywienia@urazowka.piekary.pl

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa do 21.09.2012r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy

Z wyrazami szacunku
Anna Giołbas

separator_poziomy
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
10.04.2012, 12:07

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
41 – 200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3
tel. 32 4130326

Sosnowiec dn. 04.04.2012 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddział woj. śląskiego z siedzibą w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu zaprasza DIETETYKÓW na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 10.05.2012r. o godzinie 10.30 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1 w sali audiowizualnej mieszczącej się na parterze budynku.
Temat konferencji: Monitorowanie leczenia żywieniowego
Tematy wykładów:
1. Żywienie dojelitowe w praktyce – dr n. med. Stanisław Kłęk Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
2. Pielęgnacja dostępów żywieniowych – mgr Magdalena Sumlet Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a w Skawinie
3. Stanowisko EFAD i PTD odnośnie niedożywienia – dr inż. Danuta Gajewska Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki
4. Prezentacja produktów do leczenia żywieniowego – Firma NUTRICIA, Firma NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 3682222.

Z wyrazami szacunku
za zarząd
mgr Sabina Zajchowska

KONFERENCJA „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym”
23.02.2012, 10:33

KONFERENCJA OCD – 8.03.2012

Szanowni Państwo,

W imieniu Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w II edycji Konferencji Naukowej pt. „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym”, która odbędzie się w IŻŻ w dniu 8.03.2012 r.
w Warszawie.
Ogromne zainteresowanie I edycją konferencji OCD, która miała miejsce 4 listopada 2011 r., oraz liczne przychylne opinie dotyczące zaprezentowanych tematów przyczyniły się do podjęcia przez nas decyzji o ponownym jej zorganizowaniu dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tej konferencji we wcześniejszym terminie.
Dziękujemy za wszystkie głosy uznania i jednocześnie mamy nadzieję, że II edycja Konferencji Naukowej pt. „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym” odniesie również tak wielki sukces.

Prof. dr hab. Mirosław Jarosz
Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Informacje ogólne

Termin konferencji:
8 marca 2012 r.

Miejsce obrad:
Instytut Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
Sala nr 7 (parter)

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. M. Jarosz
dr hab. n. roln. I. Traczyk, prof. nadzw. IŻŻ
dr n. med. L. Pachocka

Komitet Organizacyjny:
dr n. med. L. Pachocka
mgr M. Siuba
mgr A. Taraszewska
mgr B. Wajszczyk
mgr H. Stolińska

Program konferencji

II edycja Konferencji Naukowej Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia
pt. „Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym”
8 marca 2012 r.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.05 Przywitanie gości
prof. M. Jarosz, dr L. Pachocka

10.05 – 13.00 Sesja I: Postępy w dietetyce
Przewodniczenie sesji: prof. J. Charzewska;
dr L. Pachocka
10.05 – 10.25 Współczesna rola dietetyka w prewencji
i leczeniu chorób
prof. M. Jarosz, dr L. Pachocka
10.25 – 10.45 Żywienie a ekspresja genów
prof . G. Nowicka
10.45 – 11.05 Geny a choroby dietozależne
prof. G. Nowicka
11.05 – 11.25 Żywność zmodyfikowana genetycznie
– co powinien wiedzieć dietetyk
dr hab. I. Traczyk, prof. nadzw. IŻŻ
11.25 – 11.45 Aktywność fizyczna w zaleceniach dietetycznych
prof. J. Charzewska; dr E. Chabros
11.45 – 12.05 Żywienie w leczeniu cukrzycy – nowe spojrzenie
mgr A. Cichocka
12.05 – 12.25 Mleko i produkty mleczne a ryzyko raka piersi
mgr B. Wajszczyk
12.25 – 12.45 Znaczenie płynów w profilaktyce i leczeniu
chorób dietozależnych
dr E. Rychlik
12.45 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 16.05 Sesja II: Suplementy diety, znakowanie
żywności a profilaktyka i leczenie otyłości
Przewodniczenie sesji: dr W. Respondek;
dr K. Stoś, prof. nadzw. IŻŻ

13.30 – 13.50 Najnowsze poglądy dotyczące leczenia
nadwagi i otyłości
dr W. Respondek
13.50 – 14.10 Czy istnieje związek pomiędzy florą
bakteryjną j. grubego a masą ciała?
dr W. Respondek
14.10 – 14.30 Suplementy diety – korzyści i zagrożenia
dr K. Stoś, prof. nadzw. IŻŻ
14.30 – 14.50 Suplementy diety a leczenie otyłości
dr M. Białkowska
14.50 – 15.10 Interakcje pomiędzy suplementami diety
a lekami
dr K. Wolnicka
15.10 – 15.30 Substancje dodatkowe w żywności – aspekty
zdrowotne
mgr A. Walkiewicz
15.30 – 15.50 Jak korzystać z informacji żywieniowych
zamieszczonych na etykietach produktów
spożywczych
dr R. Wierzejska
15.50 – 16.05 Dyskusja
16.05 – 16.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi:
– dla studentów dietetyki:100 zł netto,
– dla dietetyków i studentów studiów podyplomowych: 170 zł netto,
– dla pozostałych uczestników: 220 zł netto
(do wyżej podanych kwot netto należy doliczyć 23% podatku VAT)

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 1 marca 2012 r. przelewem na konto:
PKO S. A. VII O/Warszawa
Nr konta: 46 1240 11091111 0000 0515 6858
z dopiskiem „Konferencja OCD II + imię i nazwisko uczestnika”

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat oraz 6 punktów edukacyjnych
(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.10.2004 r.)

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
– dokonanie rejestracji
– wniesienie opłaty konferencyjnej.

Faktury VAT:
Według Rozporządzenia Ministra Finansów, dokument księgowy (faktura VAT) wystawiany jest do 7 dni od otrzymania należnej opłaty na konto.
Osoby, które chciałby otrzymać fakturę prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym i podanie numeru NIP podatnika, na którego faktura ma zostać wystawiona oraz o podanie innych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Rejestracja uczestników
W celu rejestracji na Konferencję OCD, należy dokładnie wypełnić poniżej załączony formularz rejestracyjny i odesłać go na adres ocd.konferencja@izz.waw.pl do dnia 1 marca 2012 r.

Formularz rejestracyjny (do pobrania w programie Word)

Dojazd
Dojazd do miejsca konferencji:
– z Dworca PKP Warszawa (przystanek Dworzec Centralny) autobusem linii 131 (kier. Sadyba) należy dojechać do przystanku Limanowskiego

Uprzejmie informujemy, że w Warszawie obowiązują bilety czasowe i jednorazowe komunikacji miejskiej (uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych):
Bilety czasowe:
20 min – 2,60 zł
40 min – 3,80 zł
60 min – 5,20 zł
Bilet jednorazowy normalny – 3,60 zł
Bilet dobowy normalny – 12 zł
Zniżka na legitymację studencką – 50%
Bilety można nabyć w kioskach lub automatach z biletami np. na stacji metra.

Zakwaterowanie:
– we własnym zakresie

Kontak t

Wszystkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres e-mail: ocd.konferencja@izz.waw.pl lub pod numer telefonu (22) 55 09 775 do Pani dr Lucyny Pachockiej.

separator_poziomy

 ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DOT. DIAGNOSTYKI I POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO W ZABURZENIACH KARMIENIA U DZIECI
19.01.2012, 09:09

Warsztaty dot. diagnostyki i postępowania terapeutycznego
w zaburzeniach karmienia u dzieci

Szanowni Państwo!

Zapraszamy dietetyków do udziału w warsztatach na temat zaburzeń karmienia u dzieci. Problem ten dotyczy niemowląt i małych dzieci, u których pierwsze objawy pojawiły się przed 6 rokiem życia i odnosi się do sytuacji, kiedy niemowlę lub małe dziecko odmawia przyjmowania pokarmu, przyjmuje niewielkie ilości pokarmów, jest niezdolne do jedzenia lub istnieją trudności w jego karmieniu.
Ze względu na różnorodność przyczyn zaburzeń karmienia u dzieci, w diagnostyce niezbędny jest udział wielodyscyplinarnego zespołu, w skład którego powinien wchodzić dietetyk, psycholog, logopeda oraz lekarz. Doświadczenia wiodących ośrodków na świecie wykazały, że zespołowe podejście do problemu zaburzeń karmienia daje 90% szans na skuteczną pomoc dla dziecka i jego rodziny!
Z tego względu, zespół terapeutów działający od dwóch lat w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD opracował autorski program warsztatów, których celem jest utworzenie w całej Polsce zespołów specjalistycznych do opieki nad dziećmi z zaburzeniami karmienia.
Program warsztatów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zespołowego postępowania z pacjentem. W ich trakcie, każdy ze specjalistów (lekarz, dietetyk, logopeda, psycholog) omówi poszczególne aspekty problemu zaburzeń karmienia u dzieci, a w części praktycznej przedstawione zostaną rozwiązania przykładowych problemów terapeutycznych w poszczególnych podgrupach.

Warsztaty odbędą się w 6 miastach w Polsce, zgodnie z następującym terminarzem:
11. 02 – Białystok;
18. 02 – Rzeszów;
03. 03 – Katowice;
17. 03 – Gdańsk;
12. 05 – Poznań;
02. 06 – Bydgoszcz
Planujemy, aby w każdych warsztatach uczestniczyło ok. 5-6 specjalistów z danej dziedziny.

Chętnych DIETETYKÓW prosimy o zgłoszenia na adres: gosiam86@gmail.com lub m.matuszczyk@czd.pl. Prosimy o podanie wybranego miejsca/terminu warsztatów, adresu miejsca pracy oraz – jeśli to możliwe – kontaktowego nr telefonu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc rejestracja będzie odbywać się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam!

Mgr Małgorzata Matuszczyk,
Dietetyk Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD,
Członek zespołu zajmującego się pacjentami z zaburzeniami karmienia.

separator_poziomy

 Informacja dotycząca kursu z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego
24.10.2011, 13:46

UWAGA!

W związku w wieloma pytaniami dotyczącymi konieczności odbywania kursu z zakresu leczenia żywieniowego przez pracowników podmiotów leczniczych, którzy są lub będą członkami Zespołów Żywieniowych, przedstawiamy Państwu oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia (vide plik pdf poniżej) przesłane do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Zgodnie z opinią Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia podjęto decyzje o nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i rezygnacji z wymagania odbycia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego przez członków zespołu żywieniowego.
Stanowiska MZ w sprawie kursu.pdf

separator_poziomy

Zaproszenie na konferencję szkoleniową.
31.03.2011, 11:35

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddział woj. śląskiego z siedzibą w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu zaprasza DIETETYKÓW na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 18.05.2011r. o godzinie 10.30 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1 w sali audiowizualnej mieszczącej się na parterze budynku.

Temat konferencji: Problem niedożywienia osób starszych a postępowanie dietetyczne.

Tematy wykładów:

  • Problemy wieku podeszłego – aspekt medyczny, społeczny i ekonomiczny – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego ŚUM.
  • Ocena stanu odżywienia pacjenta – dr n. med. Monika Brzezińska.
  • Prezentacja produktów do leczenia żywieniowego – Konsultant ds. Żywienia Klinicznego Karolina Piórkowska.
   Prezentacja produktów do żywienia pozajelitowego firmy FRESENIUS KABI -przedstawiciel medyczny Ewa Florkowska
  • Edukacja żywieniowa pacjentów a obowiązki dietetyka klinicznego – dr n. med. Beata Całyniuk

Prosimy dietetyków oraz osoby zainteresowane o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 3682222

   Z wyrazami szacunku
   za zarząd
  mgr Sabina Zajchowska

separator_poziomy

 Informacja
10.09.2010, 13:33

W dniu 27.05.2009r. podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego członkowie POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI ODDZIAŁU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wybrali skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD:
dr n. med. Beata Całyniuk – Przewodnicząca
Grzegorz Kostelecki – Zastępca Przewodniczącej
mgr Sabina Zajchowska – Zastępca Przewodniczącej
Małgorzata Gołosz – Skarbnik
mgr Marzena Gazda – Sekretarz
mgr Urszula Cybulska – Członek Zarządu
Danuta Bednarz – Członek Zarządu
Agata Kiciak – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
Agata Kulpok
Violetta Gawenda
Barbara Froncek

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec

KONTAKT:
tel. (32) 4130 326
e-mail: szajchowskaszpital.sosnowiec.pl