Izba Przyjęć

icon

Izba Przyjęć

Koordynator Adrian Uciński
Izba Przyjęć jest jednostką organizacyjną szpitala, która pracuje w trybie ciągłym. Całodobowo udziela się pomocy chorym i poszkodowanym. Pomieszczenia i ich wyposażenie dostosowane są do potrzeb związanych z rodzajem udzielonych świadczeń.
W obrębie Izby Przyjęć znajdują się:

  • 2 pokoje zabiegowe chirurgiczne
  • Gipsownia
  • Pokój pomocy doraźnej wyposażony w respirator ,defibrylator, pulsoksymetr,
  • Walizka reanimacyjna , kardiomonitor,ssaki , tlen , zestaw reanimacyjny
  • 2 pokoje badań
  • Izolatka
  • Rejestracja przyjęć planowych
  • Rejestracja pomocy doraźnej
  • Pracownia TK.

Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego, zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. W Izbie przyjęć wprowadzony jest system segregacji medycznej pacjentów – TRIAGE.

W Izbie Przyjęć przyjmuje się również pacjentów w trybie planowym do oddziałów szpitalnych w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Średnio-miesięcznie w Izbie Przyjęć przyjmuje się około 1670 pacjentów