Administracja

icon

Administracja

1 Skargi i wnioski – Dział Organizacyjny (32) 41 30 321 skargi@szpital.sosnowiec.pl
2 Dział Kontraktowania Świadczeń Medycznych (32) 41 30 243 kontraktowanie@szpital.sosnowiec.pl
3 Dział Epidemiologii (32) 41 30 316 epidemiologia@szpital.sosnowiec.pl
4 Dział Finansowo-Księgowy (32) 41 30 121 ksiegowosc@szpital.sosnowiec.pl
5 Dział Zamówień Publicznych (32) 41 30 131
(32) 41 30 127
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
zaopatrzenie@szpital.sosnowiec.pl
6 Dział Kadr i Płac (32) 41 30 434
(32) 41 30 435
(32) 41 30 436
kadry@szpital.sosnowiec.pl
place@szpital.sosnowiec.pl
7 Dział Analiz (32) 41 30 182 analizy@szpital.sosnowiec.pl
8 Dział Organizacyjny (32) 41 30 321 organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl
9 Dział Administracyjny ul. Zegadłowicza (32) 41 30 305 emomot@szpital.sosnowiec.pl
10 Dział Administracyjny ul. Szpitalna (32) 41 30 192 mwardenga@szpital.sosnowiec.pl
11 Dział Aparatury Medycznej (32) 41 30 648 aparaturamedyczna@szpital.sosnowiec.pl
12 Dział Informatyki i Informatyzacji (32) 41 30 439 informatyka@szpital.sosnowiec.pl
13 Dział Pozyskiwania Funduszy (32) 4130 107 agreda@szpital.sosnowiec.pl