Administracja

icon

Administracja

1 Skargi i wnioski – Biuro Zarządu (32) 41 30 321 biurozarzadu@szpital.sosnowiec.pl
2 Biuro Zarządu (32) 41 30 321 biurozarządu@szpital.sosnowiec.pl
3 Dział Kontraktowania i Organizacji Świadczeń Zdrowotnych (32) 41 30 488 kontraktowanie@szpital.sosnowiec.pl
4 Dział Epidemiologii (32) 41 30 316 epidemiologia@szpital.sosnowiec.pl
5 Dział Finansowo-Księgowy (32) 41 30 378 (379, 389) ksiegowosc@szpital.sosnowiec.pl
6 Dział Zamówień Publicznych
(32) 41 30 480
(32) 41 30 404
(32) 41 30 402
(32) 41 30 403
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
zaopatrzenie@szpital.sosnowiec.pl
7 Dział Kadr i Płac (32) 41 30 434
(32) 41 30 435
(32) 41 30 436
kadry@szpital.sosnowiec.pl
place@szpital.sosnowiec.pl
8 Dział Analiz i Rozliczeń (32) 41 30 426 analizy@szpital.sosnowiec.pl
9 Dział Administracyjno-Techniczny (32) 41 30 648

(32) 4130 305

(32) 4130 318

bcioch@szpital.sosnowiec.pl

ekorcala@szpital.sosnowiec.pl

mkoziol@szpital.sosnowiec.pl

10 Dział Administracyjny ul. Szpitalna (32) 41 30 167 bczaja@szpital.sosnowiec.pl
11 Dział Informatyki i Informatyzacji (32) 41 30 439 informatyka@szpital.sosnowiec.pl
12 Dział Pozyskiwania Funduszy (32) 4130 424 agil@szpital.sosnowiec.pl