Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

icon

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

 • Szanowni Pacjenci Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

  W trosce o zapewnienie odpowiedniego do potrzeb mieszkańców dostępu do psychoterapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych, od 2012 przystępowaliśmy do konkursu ogłaszanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na program terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Nasze wnioski były rozpatrywane pomyślnie, doceniane były wysokie kwalifikacje kadry i szeroki wybór świadczeń. Z oferty corocznie korzystało kilkaset osób. Również na rok 2021 wystąpiliśmy z takim wnioskiem a nasza oferta została wybrana do realizacji i znajduje się na liście wniosków wybranych w konkursie – pod numerem 43 (link do ogłoszenia:  https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10960312) z przewidywanym terminem realizacji od 11 stycznia 2021.

  Ministerstwo Zdrowia w dniu 27 kwietnia 2021 odmówiło nam jednak podpisania umowy o realizację programu przedstawiając argumenty, które w naszej ocenie nie powinny mieć wpływu na podjęcie decyzji o odmowie podpisania umowy. Są one bowiem związane z kwestiami formalno-prawnymi, które w żaden sposób nie wpływają na proces udzielania świadczeń. Niniejszym ogłoszenie, o którym mowa wyżej wprowadza nieprawdziwe wrażenie, jakoby program jest nadal u nas realizowany.

  Sytuacja ta skutkuje zmniejszeniem dostępności do leczenia, wydłużeniem terminów wizyt i czasowym zawieszeniem udzielania niektórych świadczeń. Wiemy, że wiele osób dzwoni z prośbą o ustalenie terminu wizyty i dowiaduje się, że limit przyjęć na dany miesiąc został wyczerpany. Szczególnie dotyczy to tych pacjentów, którzy dotychczas korzystali z programu terapii uzależnień behawioralnych. Bardzo nam przykro, że doszło do takiej sytuacji. Zapewniamy, że uczyniliśmy wszystko, aby te świadczenia były realizowane. Jednak pomimo naszych działań  Ministerstwo Zdrowia nie zmieniło stanowiska.

  Czynimy jednak starania, aby zapewnić właściwy dostęp do leczenia osobom, które ze względu na problemy z hazardem, uzależnieniem od gier, Internetu, zakupów, seksu i innych uzależnień behawioralnych znalazły opiekę w naszej placówce.

  Prosimy jednak o cierpliwość, gdyż wymaga to wielu zmian organizacyjnych. Mamy nadzieję, że wkrótce przedstawimy ofertę leczenia uzależnienia od hazardu w oparciu o inne środki.

  Jednocześnie zapewniamy, że powyższa sytuacja nie ma wpływu na dostępność do leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin, które jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ze środków Gminy Sosnowiec oraz programu unijnego „Stawić czoło uzależnieniu”.


 •  Kierownik Poradni : mgr Damian Zdrada, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
   

   O nas…
  Jesteśmy placówką leczenia uzależnień o długiej historii. Już pod koniec lat 90-tych, w Sosnowcu na ul. Czarnej działała Poradnia Odwykowa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Przełomowym wydarzeniem było uruchomienie przy tej poradni Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Nastąpił rozwój zakresu świadczeń, powstał oddział dzienny terapii uzależnień. Od roku 2006 kierownikiem placówki został Damian Zdrada. W roku 2010 Poradnia Odwykowa i MOPILUA wyodrębniły się z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, aby stworzyć Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, który do roku 2016 działał jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. 3 Maja 33. W tym czasie nastąpił dalszy rozwój placówki. Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, rozwinęliśmy ofertę leczenia dla hazardzistów, osób uzależnionych od innych czynności, tj. zakupoholizmu, seksoholizmu, nałogowego objadania się, siecioholizmu, fonoholizmu i innych uzależnień behawioralnych. W roku 2017 nastąpiło włączenie CPiLU, ODU, H  w struktury Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Od tego czasu dodatkowo zaczęła działać Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

  Głównym naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla osób uzależnionych. Nie jesteśmy poradnią przeciwalkoholową, naszym celem jest leczenie, gdzie najważniejsza jest poprawa funkcjonowania społecznego i zdrowia psychicznego naszych pacjentów. Pomagamy zarówno osobom uzależnionym od alkoholu, jak również narkotyków. Prowadzimy psychoterapię dla rodzin osób uzależnionych (tzw. współuzależnienie i DDA). Przyjmujemy także dzieci i młodzież, którzy nadużywają substancji.

  W Placówce realizujemy program dla Patologicznych Hazardzistów uzależnionych behawioralnie i ich rodzin. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  Wykonawcami programu, są (imię i nazwisko, kwalifikacje):

  Wioletta Binko – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta rodzin

  Anna Cesarz – mgr pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

  Ewa Drwal – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

  Marta Fajfer – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Marta Gęgotek – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog

  Monika Kopij – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta gestalt

  Ewa Kuczewska – instruktor terapii uzależnień

  Ewa Liberka – lic. pedagog, instruktor terapii uzależnień, choreoterapeuta

  Jarosław Malejewski – mgr psycholog, specjalista terapii uzależnień

  Adam Mzyk – instruktor terapii uzależnień, terapeuta dialogu motywacyjnego

  Nina Ortlieb – mgr psycholog, animator czasu wolnego

  Tomasz Pechta – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Marta Staszak – lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Iwona Stera – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

  Michał Szafert – lekarz specjalista psychiatra

  Beata Zakrzewska-Cupiał – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta rodzin

  Damian Zdrada – kierownik poradni, mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta integratywny.

  Zapraszamy także do czytelni internetowej. Zawarte tam informacje są wykładnią naszej pracy terapeutycznej. Z kolei w zakładce „informacje” znajdują się najważniejsze tematy organizacyjne. Być może, pomoże to niezdecydowanym podjąć właściwe kroki?

 • OFERTA

  Świadczenia realizowane w Centrum finansowane są przez:

  – Narodowy Fundusz Zdrowia (poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia)

  – Gminę Sosnowiec (świadczenia ambulatoryjne, oddział dzienny, poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży)

  – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostający w dyspozycji Ministra Zdrowia (program terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych)

  Dane adresowe:

  Ul. Szpitalna 1

  41-219 Sosnowiec

  Rejestracja: 32 4130551

  Godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 20.00

  Wtorek – piątek 7.00 – 19.00

  Aby stać się pacjentem placówki, należy wcześniej telefonicznie (lub osobiście) ustalić termin pierwszej wizyty. Będzie to indywidualne spotkanie z terapeutą placówki. Na nim zostanie ustalony dalszy plan leczenia.

  Placówka składa się z komórek:

   Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

  Udziela świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu, osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (uzależnienie mieszane), rodzin osób uzależnionych, uzależnionych od hazardu lub innych czynności (siecioholizm, cyberoholizm, seksoholizm, pracoholizm i inne) oraz ich rodzin.

  Formy świadczeń obejmują porady i sesje terapeutyczne, porady diagnostyczne, terapię grupową. Realizatorami świadczeń są specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci.

  Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Leczenie odbywa się w systemie codziennego pobytu na oddziale. Zajęcia trwają 6 godzin, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Cykl leczenia trwa 6 tygodni. Na czas leczenia wydajemy L4. W ramach oddziału przewidziany jest posiłek (obiad).

  Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci Młodzieży

  Przyjmujemy dzieci i młodzież do 26 roku życia, które nadużywają substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu a także dzieci eksperymentujące z tymi substancjami. Przyjmujemy także rodziców dzieci z tym problemem. Na ogół pierwsza wizyta to spotkanie z rodzicem, który opisuje problem i na tej podstawie ustalamy dalszy plan postępowania.

  Poradnia Psychoprofilaktyki

  Świadczy usługi głównie o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym. Oferuje szkolenia dla pracowników służb społecznych, nauczycieli, kuratorów. Przykładowe tematy szkoleń:

  – interwencja wobec osób uzależnionych (dla pracowników działów kadr, kuratorów, pracowników socjalnych);

  – postępowanie z rodziną z problemem alkoholowym (dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów);

  – podstawy pomocy psychologicznej (dla studentów, działaczy klubów abstynenta);

  – superwizja problemów zawodowych w relacjach z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w formie grupowej.

  – radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

  Pozostałe informacje

  Lekarz psychiatra udziela świadczeń tylko dla osób uczestniczących w programie terapeutycznym. Ze względu na specyfikę poradni, osoby z innymi problemami niż uzależnienia lub współuzależnienie nie są przyjmowane przez lekarza. W sytuacji, gdy rozpoznanie jest inne, lekarz w placówce może wystawić receptę jedynie za pełną odpłatnością!

  Nie prowadzimy detoksykacji alkoholowej, przyjmujemy tylko osoby trzeźwe.

   Uwaga. Część świadczeń realizowanych w placówce jest dostępna głównie dla mieszkańców Sosnowca, gdyż finansuje je Gmina Sosnowiec. Natomiast program terapii hazardu i uzależnień behawioralnych oraz świadczenia udzielane w ramach kontraktu z NFZ dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.

  WYDANIE ORZECZENIA PSYCHIATRYCZNO – PSYCHOLOGICZNEGO

  Na wniosek Pacjenta, możemy wydać orzeczenie przebiegu leczenia do celów postępowań związanych z odzyskaniem prawa jazdy utraconego na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub do postępowania upadłościowego dla osób uzależnionych od hazardu. Koszt orzeczenia – 350zł

   

 • LECZENIE HAZARDZISTÓW W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM

  Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. otrzymało środki z Ministerstwa Zdrowia na leczenie uzależnień behawioralnych. Pozwoli to nam – mówi kierownik Centrum Damian Zdrada – na znaczne podwyższenie jakości i różnorodności świadczeń dla osób uzależnionych od hazardu. Kontrakt z NFZ jest zbyt mały, aby objąć kompleksowym leczeniem naszych pacjentów. A dzięki tym środkom – możemy uruchomić terapię grupową dwa razy w tygodniu, zwiększyć ilość spotkań w terapii indywidualnej, umożliwić dostęp do lekarza.

  W ramach programu z psychoterapii mogą także skorzystać rodziny osób uzależnionych od hazardu. Ponadto, zgłaszać się mogą także osoby z takimi uzależnieniami jak zakupoholizm, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera a nawet solarium. Dla wszystkich tych osób mamy szeroką ofertę psychoterapii – konkluduje Zdrada. Do podjęcia leczenia wymagane jest skierowanie od lekarza POZ.

  W Centrum Psychoterapii leczone jest także uzależnienie od alkoholu, zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i na oddziale dziennym. Z pomocy korzystają rodziny osób uzależnionych ( w tym tzw. dorosłe dzieci alkoholików i osoby współuzależnione). Prowadzona jest także poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież jest szczególnie narażona na problemy uzależnień – mówi kierownik poradni; nowe narkotyki tzw. dopalacze, marihuana, ale także uzależnienie od komputera, telefonu – to główne problemy, z którymi zgłaszają się dzieci, młodzież i ich rodzice. W tym zakresie współpracujemy także że szkołami.

  W tym roku nowością w ofercie jest uruchomienie sobotnich dyżurów terapeutycznych dla osób uzależnionych od hazardu, innych uzależnień behawioralnych i ich rodzin. W soboty odbywają się także warsztaty terapeutyczne dla pacjentów. To specyficzna forma pracy – mówi kierownik. Umożliwia wejście w program terapii grupowej osobom, które ciągu tygodnia nie mają czasu na leczenie.

  Świadczenia finansowane są przez NFZ, Gminę Sosnowiec oraz Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych w Ministerstwie Zdrowia.

  Zapraszamy do kontaktu. Centrum mieści się w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, ul. Szpitalna 1. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, w soboty tylko pacjenci umówieni.

 • INFORMACJE DLA PACJENTÓW – SPRAWY FORMALNE

  Poradnia Leczenia Uzależnień 

  • Leczenie jest dobrowolne – do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie – zostało wycofane nowelizacją ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych z roku 2017 (druk sejmowy nr 1791)
  • Pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii uzależnień.
  • Niektóre świadczenia opłacane są przez Gminę Sosnowiec, celem zwiększenia dostępności do leczenia dla mieszkańców Sosnowca
  • W poradni realizowany jest ponadto program terapii hazardzistów, osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin finansowany z Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych będący w dyspozycji Ministra Zdrowia
  • Poradnia realizuje kontrakt z NFZ na leczenie uzależnienia od alkoholu
  • Oprócz leczenia uzależnień, prowadzimy psychoterapię współuzależnienia i tzw. DDA
  • Przyjęcie osoby poniżej 18 r.ż. wiąże się z wypełnieniem oświadczenia rodzica (druk dostępny w zakładce „formularze”).
  • Przyjmujemy także osoby nieubezpieczone
  • Leczenie pacjentów bez zgody odbywa się na podstawie postanowienia Sądu w sprawach o zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub na podstawie warunkowego zawieszenia postępowania (lub wyroku) w sprawach o posiadanie narkotyków
  • Główną formą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

  Oddział dzienny terapii uzależnień

  • Świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności świadczenia indywidualne: sesje psychoterapii, kolejne porady
  • Świadczenia obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
  • Leczenie trwa 6 tygodni, na czas terapii na oddziale wydajemy L4
  • Przy przyjęciu na oddział dzienny wymagane jest skierowanie (druk dostępny w zakładce „formularze”), które traci ważność po upływie 14 dni. Skierowanie może wypisać lekarz.
  • Po leczeniu wydajemy kartę informacyjną z przebiegu leczenia (bez względu na czas pobytu na oddziale) oraz dyplom (tylko dla osób, które ukończyły pełny cykl leczenia). Karta informacyjna i dyplom jest własnością pacjenta.

  Pozostałe informacje

  • Dla zainteresowanych podajemy informację, jak rozumieć terminologię współuzależnienia i DDA zgodnie z przepisami prawa (czyli dla rodzin osób z problemem uzależnienia): „współuzależnienie dotyczy osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną”
  • Wydawanie:

  orzeczeń o stanie zdrowia;

  zaświadczeń, które nie mają związku z procesem leczenia;

  kserokopii dokumentacji; odbywa się za odpłatnością, zgodnie z cennikiem Szpitala.

  • Udostępnianie dokumentacji medycznej, udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom prywatnym ma miejsce tylko wobec takich osób, które pacjent upoważnił do otrzymywania takich informacji (wzór upoważnienia w zakładce „formularze”). NIE UDZIELAMY NIKOMU INFORMACJI O OBECNOŚCI PACJENTA NA ZAJĘCIACH TELEFONICZNIE
  • Sąd, prokuratura, ABW, zakład ubezpieczeń społecznych, towarzystwo ubezpieczeniowe, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy – mogą otrzymywać informacje o leczeniu, o ile jest to związane z toczącym się postępowaniem w sprawie.
  • W celu ewentualnej kontroli udziału w zajęciach (np. przez kuratora), wydajemy pacjentom karty udziału w terapii, w których otrzymują oni potwierdzenia udziału w zajęciach. Karta udziału w zajęciach jest własnością pacjenta.

  Podstawa prawna wszystkich ww. informacji:

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami)

  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn. zmianami)

  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zmianami)

  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z póżn. zmianami)

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zmianami).

  oswiadczenie    Skierowanie do szpitala psychiatrycznego    zgoda rodzica

 • Przedstawiamy harmonogram pracy poradni, celem orientacyjnego zapoznania się z godzinami pracy poszczególnych pracowników placówki.

   Określenie: Płatnik Gmina oznacza, że w tych godzinach przyjmowani są mieszkańcy Sosnowca, ze środków Gminy Sosnowiec. Płatnik NFZ oznacza, że w tym czasie przyjmowani są pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na miejsce zamieszkania.

  Hazard – oznacza że są to zajęcia finansowane w ramach Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.

  XXX – oznacza, ze terapeuta w tym czasie nie pracuje.

  Grupa – w tym czasie odbywa się terapia grupowa.

  Po wybraniu określonej godziny przyjęcia prosimy o kontakt z rejestracja poradni, celem ustalenia terminu (proponowana godzina może być już zajęta przez inną osobę).

  Jedna osoba przyjmowana jest od 30 do 50 minut.

  plan dnia oddział dzienny   grafik

 • Szanowni Pacjenci

  Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy środki unijne, na realizację programu „Stawić czoło uzależnieniu”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Udział w programie może znacznie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i zwiększyć umiejętności utrzymywania trwałej abstynencji. Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakwalifikowania do programu oraz opis świadczeń, które w ramach uczestnictwa można będzie otrzymać.

  1. Dla kogo?

  Program przewidziany jest dla osób uzależnionych od substancji (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe) po ukończonej terapii podstawowej w poradni lub po ukończeniu oddziału dziennego lub stacjonarnego. Osoby spoza naszej placówki powinny donieść zaświadczenia o ukończeniu takiego leczenia i przedstawić je na pierwszej wizycie.

  1. Warunki formalne

  Do programu możemy przyjąć osoby w wieku 18-64 lat mężczyzna, 18-59 lat kobieta. Poza tym powinny to być osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia. Aby to udokumentować, osoby zatrudnione powinny donieść zaświadczenie o zatrudnieniu (lub kopie umowy cywilno-prawnej lub wpis do ewidencji – osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub złożyć pisemną deklarację o gotowości do zatrudnienia (osoby niepracujące). Ponadto warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy projektu nie mogą posiadać orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy. Przeciwwskazaniem do udziału w programie jest także czynne używanie substancji psychoaktywnej, poważne problemy zdrowotne np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne. Warunkiem przyjęcia jest także złożenie oświadczenia o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu.

  1. Okres trwania

  Program realizowany będzie do grudnia 2022, w podziale na czteromiesięczne cykle dla 12 pacjentów. W roku 2020 przewidujemy jeden cykl, w roku 2021 i 2022 – po cztery cykle. Łącznie w trakcie trwania programu przewidujemy objąć wsparciem 108 osób wraz z ich bliskimi. Pacjent zakwalifikowany do programu uczestniczy w jednym cyklu.

  1. Świadczenia w programie:

  – kwalifikacja poprzez wizytę u lekarza i psychologa w poradni;– 10 spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym;– jeden warsztat arteterapii/kulinarny/kinezyterapii (do wyboru) realizowany w trybie weekendowym (np. dwie soboty), przykładowy temat warsztatu realizowanego metodą arteterapii: „Męskość i kobiecość”;– jeden warsztat rozwiązywania problemów realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „O przyjemności”;– jeden zaawansowany trening umiejętności społecznych realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „Jak radzić sobie ze złością”;– jeden trening relaksacyjny realizowany w trybie weekendowym (np. jedna sobota);– cztery sesje terapii rodzinnej (lub pary);– jedno spotkanie edukacyjne dla pacjentów i członków rodzin;– konsultacje z doradcą zawodowym;– konsultacja lekarska i psychologiczna po zakończeniu udziału w programie;Tematy warsztatów będą różne w każdym cyklu, o temacie decyduje terapeuta prowadzący zajęcia.

  1. Dodatkowe działania

  Przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (refundacja na podstawie okazanych biletów po zakończeniu cyklu)

  1. Sposób zapisania się

  W celu zapisania się do programu należy skontaktować się ze swoim terapeutą prowadzącym (pacjenci poradni) lub zgłosić się do poradni (pacjenci z innych placówek).

  1. Kadra realizatorów

  Świadczenia realizować będzie kadra Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – specjaliści/instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra.

 • Czym różni się psychiatra od psychologa czy psychoterapeuty

  Ponieważ bardzo często pacjenci mają trudność w określeniu, jakie są kompetencje osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, poniżej wyjaśniamy różnice.

  Psychiatra lekarz, ma uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wydawania L4, stawiania rozpoznania i ustalania planu leczenia.

  Psycholog osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, ma uprawnienia do diagnozy psychologicznej (np. badanie testami), pomocy psychologicznej.

  Psycholog kliniczny osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog oraz pięć lat kursu specjalizacyjnego, specjalista psycholog, posiadający uprawnienia do pogłębionej diagnozy psychologicznej, ustalania zaleceń co do leczenia, pomocy psychologicznej.

  Psychoterapeuta osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, mgr pedagog, mgr pielęgniarstwa lub lekarz, po ukończonym czteroletnim studium podyplomowym z zakresu psychoterapii, prowadzi psychoterapię. Psychoterapeuci na ogół szkolą się w określonej modalności psychoterapii (czyli w jakimś nurcie psychoterapii), np. psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia systemowa (rodzinna), psychodynamiczna, humanistyczna, gestalt, ericksonowska, integratywna itd. Badania dowiodły, że wszystkie modalności są tak samo skuteczne, jednak znacząco różnią się metodami pracy. Dzięki temu osoby o różnych cechach charakteru, temperamentu mogą dopasować dla siebie właściwą formę psychoterapii.

  Specjalista psychoterapii uzależnień osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, mgr pedagog, mgr pielęgniarstwa lub lekarz, ukończony dwuletni kurs na specjalistę psychoterapii uzależnień w szkoleniu akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (zajmuje się wówczas leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych behawioralnie i ich rodzin) lub po szkoleniu akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (zajmuje się wówczas leczeniem osób uzależnionych od narkotyków, uzależnionych behawioralnie i ich rodzin). W praktyce specjaliści zajmujący się leczeniem uzależnienia od alkoholu używają określenia: specjalista psychoterapii uzależnień, natomiast specjaliści zajmujący się leczeniem uzależnienia od narkotyków używają określenia: specjalista terapii uzależnień.

  Instruktor terapii uzależnień osoba ze średnim wykształceniem (lub licencjat) i szkoleniu specjalistycznym akredytowanym przez KBPN lub PARPA. Ma rolę pomocniczą w leczeniu uzależnień. Nie stawia rozpoznania i nie ustala planu leczenia.

  Superwizor (psychoterapii, terapii uzależnień) osoba zajmująca się prowadzeniem konsultacji klinicznych, doradztwem dla personelu ośrodków terapii uzależnień/innych poradni.

  Coach (trener umiejętności, szkoleniowiec, doradca) osoba pracująca poza służbą zdrowia, na ogół zajmująca się rozwojem osobistym swoich klientów.

  Ponadto można jeszcze spotkać się z takimi tytułami jak: seksuolog, trener umiejętności społecznych, psychoedukator, psychotraumatolog, neuropsycholog, interwent kryzysowy – na ogół oznaczają one uzyskanie kwalifikacji w jakiejś wąskiej dziedzinie psychologii lub medycyny.

  Zdarza się, że jedna osoba posiada kilka tytułów. Jednak na ogół w ośrodkach działają zespoły, gdzie zatrudnione są osoby o różnym wykształceniu i kwalifikacjach.

   

 • Czytelnia dla Pacjentów

  zły alkohol   wina   skafander kosmonauty   Rozmowa WZ z D Zdradą   Rozmowa MZ z Damianem Zdradą   rozmowa – Damian Zdrada   powódź

  poradnik dla rodziców   poradnik dla młodzieży   odbieranie   kryteriauzależnienia   kilka słów   Fragment książki1

  Dla Profesjonalistów

  wartości   uzależnienia behawioralne    uzaleznienie od substancji   trójkątnaterapia   terapia rodzinna strażnik  sprawcy przemocy  skrypt seksoholizm

  Seksoholizm  O leczeniu uzależnień   misie   marihuana   konferencja Kraków   diagnoza   agresja

 • Lokalizacja: ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec

  • (32) 41 30 553 – Kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
  • (32) 41 30 551 – Rejestracja