Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

icon

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień


 •  Kierownik Poradni : mgr Damian Zdrada, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
   

  O nas…
  Jesteśmy placówką leczenia uzależnień o długiej historii. Już pod koniec lat 90-tych, w Sosnowcu na ul. Czarnej działała Poradnia Odwykowa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Przełomowym wydarzeniem było uruchomienie przy tej poradni Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Nastąpił rozwój zakresu świadczeń, powstał oddział dzienny terapii uzależnień. Od roku 2006 kierownikiem placówki został Damian Zdrada. W roku 2010 Poradnia Odwykowa i MOPILUA wyodrębniły się z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, aby stworzyć Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, który do roku 2016 działał jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. 3 Maja 33. W tym czasie nastąpił dalszy rozwój placówki. Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, rozwinęliśmy ofertę leczenia dla hazardzistów, osób uzależnionych od innych czynności, tj. zakupoholizmu, seksoholizmu, nałogowego objadania się, siecioholizmu, fonoholizmu i innych uzależnień behawioralnych. W roku 2017 nastąpiło włączenie CPiLU  w struktury Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Od tego czasu dodatkowo zaczęła działać Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

  Głównym naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla osób uzależnionych. Nie jesteśmy poradnią przeciwalkoholową, naszym celem jest leczenie, gdzie najważniejsza jest poprawa funkcjonowania społecznego i zdrowia psychicznego naszych pacjentów. Pomagamy zarówno osobom uzależnionym od alkoholu, jak również uzależnionym jednocześnie od alkoholu i narkotyków. Prowadzimy psychoterapię dla rodzin osób uzależnionych (tzw. współuzależnienie i DDA). Przyjmujemy także dzieci i młodzież, którzy nadużywają substancji.

   

  WYKONAWCAMI PROGRAMU, SĄ (imię i nazwisko, kwalifikacje, w kolejności alfabetycznej):

  Wioletta Binko – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta rodzin

  Aleksandra Bonk – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych)

  Anna Cesarz – mgr pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

  Ewa Drwal – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

  Marta Fajfer – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Monika Kopij – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta gestalt

  Ewa Kuczewska – instruktor terapii uzależnień

  Anna Kusz – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Ewa Liberka – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, choreoterapeuta

  Wojciech Łopaciński – lekarz, w tracie specjalizacji z psychiatrii

  Beata Matczak – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzaleznień

  Katarzyna Majer – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

  Adam Mzyk – lic. pedagog, instruktor terapii uzależnień, terapeuta dialogu motywacyjnego, z-ca kierownika CPiLU

  Aneta Nowak – mgr psycholog

  Michał Szafert – lekarz specjalista psychiatra

  Beata Zakrzewska-Cupiał – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta rodzin

  Damian Zdrada – kierownik poradni, mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta integratywny.

   

  Z PORADNIĄ WSPÓŁPRACUJE:

  Marek Honkisz – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  Jacek Wysowski – mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor

  Magdalena Wieczorek – mgr pedagogiki, terapeuta dzieci i młodzieży

  Zapraszamy także do czytelni internetowej. Zawarte tam informacje są wykładnią naszej pracy terapeutycznej. Z kolei w zakładce „informacje” znajdują się najważniejsze tematy organizacyjne. Być może, pomoże to niezdecydowanym podjąć właściwe kroki?

 • OFERTA

  Świadczenia realizowane w Centrum finansowane są przez:

  – Narodowy Fundusz Zdrowia (poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia)

  – Gminę Sosnowiec (świadczenia ambulatoryjne, oddział dzienny, poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży)

  Dane adresowe:

  Ul. Szpitalna 1

  41-219 Sosnowiec

  Rejestracja: 32 4130551

  Godziny pracy: poniedziałek  – piątek 7.00 – 19.00

  Aby stać się pacjentem placówki, należy wcześniej telefonicznie (lub osobiście) ustalić termin pierwszej wizyty. Będzie to indywidualne spotkanie z terapeutą placówki. Na nim zostanie ustalony dalszy plan leczenia.

  PLACÓWKA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK:

  Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

  Udziela świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu, osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (uzależnienie mieszane), rodzin osób uzależnionych, uzależnionych od hazardu lub innych czynności (siecioholizm, cyberoholizm, seksoholizm, pracoholizm i inne) oraz ich rodzin.

  Formy świadczeń obejmują porady i sesje terapeutyczne, porady diagnostyczne, terapię grupową. Realizatorami świadczeń są specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci.

  Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Leczenie odbywa się w systemie codziennego pobytu na oddziale. Zajęcia trwają 6 godzin, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Cykl leczenia trwa 6 tygodni. Na czas leczenia wydajemy L4. W ramach oddziału przewidziany jest posiłek (obiad).

  Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci Młodzieży

  Przyjmujemy dzieci i młodzież do 26 roku życia, które nadużywają substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu a także dzieci eksperymentujące z tymi substancjami. Przyjmujemy także rodziców dzieci z tym problemem. Na ogół pierwsza wizyta to spotkanie z rodzicem, który opisuje problem i na tej podstawie ustalamy dalszy plan postępowania.

  Poradnia Psychoprofilaktyki

  Świadczy usługi głównie o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym. Oferuje szkolenia dla pracowników służb społecznych, nauczycieli, kuratorów. Przykładowe tematy szkoleń:

  – interwencja wobec osób uzależnionych (dla pracowników działów kadr, kuratorów, pracowników socjalnych);

  – postępowanie z rodziną z problemem alkoholowym (dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów);

  – podstawy pomocy psychologicznej (dla studentów, działaczy klubów abstynenta);

  – superwizja problemów zawodowych w relacjach z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w formie grupowej.

  – radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

  Pozostałe informacje

  Lekarz psychiatra udziela świadczeń tylko dla osób uczestniczących w programie terapeutycznym. Ze względu na specyfikę poradni, osoby z innymi problemami niż uzależnienia lub współuzależnienie nie są przyjmowane przez lekarza. W sytuacji, gdy rozpoznanie jest inne, lekarz w placówce może wystawić receptę jedynie za pełną odpłatnością!

  Nie prowadzimy detoksykacji alkoholowej, przyjmujemy tylko osoby trzeźwe.

  Uwaga. Część świadczeń realizowanych w placówce jest dostępna głównie dla mieszkańców Sosnowca, gdyż finansuje je Gmina Sosnowiec. Natomiast leczenie uzaleznienia od alkoholu I innych substancji, program terapii hazardu i uzależnień behawioralnych oraz świadczenia udzielane w ramach kontraktu z NFZ dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.

  Ze względu na specyfikę kontraktowania świadczeń przez NFZ, nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od marihuany (THC), pobudzających substancji psychoaktywnych (np. amfetamina), opioidów (np. morfina), leków uspokajających i nasennych.

  WYDANIE ORZECZENIA PSYCHIATRYCZNO – PSYCHOLOGICZNEGO

  Na wniosek Pacjenta, możemy wydać orzeczenie przebiegu leczenia do celów postępowań związanych z odzyskaniem prawa jazdy utraconego na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub do postępowania upadłościowego dla osób uzależnionych od hazardu. Koszt orzeczenia – 350zł.

 • Jesteśmy placówką, która od wielu lat funkcjonuje wspierając osoby uzależnione i ich rodziny.

  Naszymi atutami, są:

  – doświadczony zespół terapeutyczny, w którym większość personelu to certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień;

  – rozbudowany program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych behawioralnie (od hazardu, seksu, zakupów, portali społecznościowych, gier komputerowych, telefonu itp.);

  – szeroka oferta dla rodzin osób uzależnionych – współuzależnionych i tzw. dorosłych dzieci alkoholików;

  – oferta dla dzieci i młodzieży eksperymentujących/ nadużywających substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu;

  – nowoczesne miejsce udzielania świadczeń, wyremontowane ze środków Gminy Sosnowiec i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

  – regularna superwizja zespołu terapeutycznego zapewniająca wysoki poziom profesjonalizmu.

   

  Wysoki poziom naszej pracy został doceniony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ustanawiając Centrum placówką stażową dla osób uczących się zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień.

 • LECZENIE HAZARDZISTÓW (i osób uzależnionych od innych zachowań) 

  Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. prowadzi leczenie osób uzależnionych od hazardu od roku 2012.

  Z programu psychoterapii mogą także skorzystać rodziny osób uzależnionych.

  Ponadto, zgłaszać się mogą także osoby z takimi uzależnieniami jak zakupoholizm, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera a nawet solarium.

  Uzależnienie od hazardu – to poważny problem, prowadzący do wielu negatywnych konsekwencji, takich jak: zadłużenie, problemy w związkach, depresja. Głównymi objawami tego uzależnienia to kontynuacja grania pomimo tego, że nie przynosi to zysku a jest źródłem złego samopoczucia czy zakłóceń w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Pojawia sie także niepohamowany pęd do grania, którego nie można zatrzymać wysiłkiem woli. Bardzo często obecny jest przymus odegrania sie po stracie. Dużo czasu zajmuje planowanie i obmyślanie strategii grania. Leczenie polega na zatrzymaniu obsesji grania, zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z przymusem grania i nauce utrzymywania abstynencji od grania.

  Zakupoholizm – to problem dotyczący coraz większej grupy osób. Przejawia się niekontrolowanymi zakupami, prowadzącymi często do zadłużenia czy innych problemów finansowych. Osoba uzależniona od zakupów często obiecuje sobie, że nie będzie już tyle kupować, ale nie potrafi oprzeć się pokusie przez dłuższy okres czasu. Podjęcie leczenia pomaga radzić sobie z przymusem kupowania.

  Seksoholizm – uzależnienie od kompulsywnych zachowań seksualnych takich, jak: masturbacja i oglądanie pornografii, seks on-line (cyberseks), korzystanie z płatnego seksu, zdradzanie partnera. Leczenie polega na zwiększeniu zasobów do budowania trwałych związków seksualnych, opartych o bliskość i intymność i  rozwijaniu dojrzałości seksualnej.

  Pracoholizm – to problem osób, które angażują się w prace zawodową w taki sposób, że cierpią na tym inne obszary ich życia (np. związki, rodzina, zainteresowania). Leczenie polega na budowaniu balansu w życiu, w którym znajduje się miejsce na innego rodzaju aktywności, niż zawodowe.

  Siecioholizm – specyficzny rodzaj uzależnienia od nowych technologii cyfrowych, w którym aktywność wirtualna wypiera inne aktywności życiowe albo je zastępuje. Głównie opiera się na nadmiarowym korzystaniu z portali społecznościowych. Czasem potrzeba zdobywania nowych “lajków” czy większej ilości wyświetleń  jest tak wielka, że traci się kontrolę nad swoją aktywnością w sieci. Leczenie polega na stopniowym zwiększaniu kontroli nad potrzebą atencji i zmniejszeniu zaangażowania w aktywność sieciową, a w to miejsce wprowadzanie innego rodzaju aktywności.

  Uzależnienie od gier – uzależnienie od nowych technologii, w którym gry on-line lub off-line stają się głównym obszarem aktywności życiowej, spada zainteresowanie wykonywaniem pracy, nauką szkolną, relacjami z innymi. Pojawia się także bardzo silna potrzeba grania, gdy dostęp do gier jest ograniczony. Leczenie polega na zmniejszeniu obsesji grania i podejmowaniu w coraz większym stopniu innych aktywności życiowych.

  Fonoholizm – nadużywanie telefonu przejawiające się nieustanną potrzebą “bycia w kontakcie” z innymi, za pomocą komunikatorów itp. Sprawdzanie wiadomości, czatowanie, sms-owanie i inne rodzaje aktywności powodują, że bardzo trudno jest wyobrazić sobie życie bez telefonu. Leczenie polega na zmniejszeniu potrzeby “ciągłego bycia w kontakcie” i zbudowania bezpiecznego dystansu do korzystania z telefonu.

  Powyższa lista nie opisuje wszystkich rodzajów uzależnień. Możliwe są jeszcze takie, jak: uzależnienie od solarium, uzależnienie od ćwiczeń gimnastycznych, nałogowe objadanie się, nałogowe zadłużanie się itp.

 • INFORMACJE DLA PACJENTÓW – SPRAWY FORMALNE

  Poradnia Leczenia Uzależnień

  • Leczenie jest dobrowolne – do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie
  • Pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii uzależnień.
  • Poradnia realizuje kontrakt z NFZ na leczenie uzależnienia od alkoholu
  • Niektóre świadczenia opłacane są przez Gminę Sosnowiec, celem zwiększenia dostępności do leczenia dla mieszkańców Sosnowca
  • Oprócz leczenia uzależnień, prowadzimy psychoterapię współuzależnienia i tzw. DDA – adresowaną do bliskich i rodzin osób uzależnionych
  • Przyjęcie osoby poniżej 18 r.ż. wiąże się z wypełnieniem oświadczenia rodzica (druk poniżej).
  • Przyjmujemy także osoby nieubezpieczone
  • Główną formą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa.
  • Prowadzimy także psychoterapię par

  Oddział dzienny terapii uzależnień

  • Świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, między 08.00 a 15.00
  • Świadczenia obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
  • Leczenie trwa 6 tygodni, na czas terapii na oddziale wydajemy L4
  • Przy przyjęciu na oddział dzienny wymagane jest skierowanie (druk dostępny poniżej), które traci ważność po upływie 14 dni. Skierowanie może wypisać lekarz.
  • Po leczeniu wydajemy kartę informacyjną z przebiegu leczenia (bez względu na czas pobytu na oddziale) oraz dyplom (tylko dla osób, które ukończyły pełny cykl leczenia). Karta informacyjna i dyplom jest własnością pacjenta.

  Współuzależnienie i DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

  • współuzależnienie dotyczy osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (DDA)”
  • w ramach poradni oferujemy grupy terapeutyczne i psychoterapię indywidualną rodzinom osób uzależnionych

  Pozostałe informacje

  Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia; zaświadczeń, które nie mają związku z procesem leczenia; kserokopii dokumentacji – odbywa się za odpłatnością, zgodnie z cennikiem Szpitala.

  • Udostępnianie dokumentacji medycznej, udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom prywatnym ma miejsce tylko wobec takich osób, które pacjent upoważnił do otrzymywania takich informacji (wzór upoważnienia w zakładce „formularze”). Osoba upoważniona – jeśli chce się dowiedzieć o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną – powinna podać numer PIN, który otrzymała od pacjenta i który został nadany w poradni, celem otrzymania informacji tą drogą.
  • Sąd, prokuratura, ABW, zakład ubezpieczeń społecznych, towarzystwo ubezpieczeniowe, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy – mogą otrzymywać informacje o leczeniu, o ile jest to związane z toczącym się postępowaniem w sprawie.
  • W celu ewentualnej kontroli udziału w zajęciach (np. przez kuratora), wydajemy pacjentom karty udziału w terapii, w których otrzymują oni potwierdzenia udziału w zajęciach. Karta udziału w zajęciach jest własnością pacjenta.

  Podstawa prawna wszystkich ww. informacji:

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami)

  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn. zmianami)

  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zmianami)

  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z póżn. zmianami)

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. Zmianami).

  Poniżej formularze, które mogą być pomocne:

  druk oświadczenia – wypełniany przy pierwszej rejestracji

  skierowanie – skierowanie na oddział dzienny, wypełnia lekarz kierujący na oddział

  zgoda rodzica – wypełnia rodzic przy pierwszej wizycie dziecka (konieczna zgoda obojga rodziców, za wyjątkiem rodzica, który ma ograniczone prawa rodzicielskie)

 • Przedstawiamy harmonogram pracy poradni, celem orientacyjnego zapoznania się z godzinami pracy poszczególnych pracowników placówki. Harmonogram może ulegać zmianie.

  Określenie: Płatnik Gmina oznacza, że w tych godzinach przyjmowani są mieszkańcy Sosnowca, ze środków Gminy Sosnowiec. Płatnik NFZ oznacza, że w tym czasie przyjmowani są pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na miejsce zamieszkania.

  XXX – oznacza, ze terapeuta w tym czasie nie pracuje.

  Grupa – w tym czasie odbywa się terapia grupowa.

  Po wybraniu określonej godziny przyjęcia prosimy o kontakt z rejestracja poradni, celem ustalenia terminu (proponowana godzina może być już zajęta przez inną osobę).

  Jedna osoba przyjmowana jest od 30 do 60 minut.

  Plan dnia – Oddział dzienny

  Grafik

 • Szanowni Pacjenci

  Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy środki unijne, na realizację programu „Stawić czoło uzależnieniu”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Udział w programie może znacznie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i zwiększyć umiejętności utrzymywania trwałej abstynencji. Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakwalifikowania do programu oraz opis świadczeń, które w ramach uczestnictwa można będzie otrzymać.

  1. Dla kogo?

  Program przewidziany jest dla osób uzależnionych od substancji (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe) po ukończonej terapii podstawowej w poradni lub po ukończeniu oddziału dziennego lub stacjonarnego. Osoby spoza naszej placówki powinny donieść zaświadczenia o ukończeniu takiego leczenia i przedstawić je na pierwszej wizycie.

  1. Warunki formalne

  Do programu możemy przyjąć osoby w wieku 18-64 lat mężczyzna, 18-59 lat kobieta. Poza tym powinny to być osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia. Aby to udokumentować, osoby zatrudnione powinny donieść zaświadczenie o zatrudnieniu (lub kopie umowy cywilno-prawnej lub wpis do ewidencji – osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub złożyć pisemną deklarację o gotowości do zatrudnienia (osoby niepracujące). Ponadto warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy projektu nie mogą posiadać orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy. Przeciwwskazaniem do udziału w programie jest także czynne używanie substancji psychoaktywnej, poważne problemy zdrowotne np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne. Warunkiem przyjęcia jest także złożenie oświadczenia o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu.

  1. Okres trwania

  Program realizowany będzie do grudnia 2022, w podziale na czteromiesięczne cykle dla 12 pacjentów. W roku 2020 przewidujemy jeden cykl, w roku 2021 i 2022 – po cztery cykle. Łącznie w trakcie trwania programu przewidujemy objąć wsparciem 108 osób wraz z ich bliskimi. Pacjent zakwalifikowany do programu uczestniczy w jednym cyklu.

  1. Świadczenia w programie:

  – kwalifikacja poprzez wizytę u lekarza i psychologa w poradni;– 10 spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym;– jeden warsztat arteterapii/kulinarny/kinezyterapii (do wyboru) realizowany w trybie weekendowym (np. dwie soboty), przykładowy temat warsztatu realizowanego metodą arteterapii: „Męskość i kobiecość”;– jeden warsztat rozwiązywania problemów realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „O przyjemności”;– jeden zaawansowany trening umiejętności społecznych realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „Jak radzić sobie ze złością”;– jeden trening relaksacyjny realizowany w trybie weekendowym (np. jedna sobota);– cztery sesje terapii rodzinnej (lub pary);– jedno spotkanie edukacyjne dla pacjentów i członków rodzin;– konsultacje z doradcą zawodowym;– konsultacja lekarska i psychologiczna po zakończeniu udziału w programie;Tematy warsztatów będą różne w każdym cyklu, o temacie decyduje terapeuta prowadzący zajęcia.

  1. Dodatkowe działania

  Przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (refundacja na podstawie okazanych biletów po zakończeniu cyklu)

  1. Sposób zapisania się

  W celu zapisania się do programu należy skontaktować się ze swoim terapeutą prowadzącym (pacjenci poradni) lub zgłosić się do poradni (pacjenci z innych placówek).

  1. Kadra realizatorów

  Świadczenia realizować będzie kadra Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – specjaliści/instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra.

 • Czym różni się psychiatra od psychologa czy psychoterapeuty?Ponieważ bardzo często pacjenci mają trudność w określeniu, jakie są kompetencje osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, poniżej wyjaśniamy różnice.

  Psychiatra – lekarz, ma uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wydawania L4, stawiania rozpoznania i ustalania planu leczenia.

  Psycholog – osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, ma uprawnienia do diagnozy psychologicznej (np. badanie testami), pomocy psychologicznej.

  Psycholog kliniczny – osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog oraz pięć lat kursu specjalizacyjnego, specjalista psycholog, posiadający uprawnienia do pogłębionej diagnozy psychologicznej, ustalania zaleceń co do leczenia, pomocy psychologicznej.

  Psychoterapeuta – osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, mgr pedagog, mgr pielęgniarstwa lub lekarz, po ukończonym czteroletnim studium podyplomowym z zakresu psychoterapii, prowadzi psychoterapię. Psychoterapeuci na ogół szkolą się w określonej modalności psychoterapii (czyli w jakimś nurcie psychoterapii), np. psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia systemowa (rodzinna), psychodynamiczna, humanistyczna, gestalt, ericksonowska, integratywna itd. Badania dowiodły, że wszystkie modalności są tak samo skuteczne, jednak znacząco różnią się metodami pracy. Dzięki temu osoby o różnych cechach charakteru, temperamentu mogą dopasować dla siebie właściwą formę psychoterapii.

  Specjalista psychoterapii uzależnień – osoba z wykształceniem wyższym – mgr psycholog, mgr pedagog, mgr pielęgniarstwa lub lekarz, ukończony proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji specjalisty psychoterapii uzależnień w szkoleniu akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub po szkoleniu akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (od stycznia 2022 połączone jako Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

  Instruktor terapii uzależnień – osoba ze średnim wykształceniem (lub licencjat) i szkoleniu specjalistycznym akredytowanym przez KBPN lub PARPA. Ma rolę pomocniczą w leczeniu uzależnień. Nie stawia rozpoznania i nie ustala planu leczenia.

  Superwizor (psychoterapii, terapii uzależnień) – osoba zajmująca się prowadzeniem konsultacji klinicznych, doradztwem dla personelu ośrodków terapii uzależnień/innych poradni.

  Coach (trener umiejętności, szkoleniowiec, doradca) – osoba pracująca poza służbą zdrowia, na ogół zajmująca się rozwojem osobistym swoich klientów.

  Ponadto można jeszcze spotkać się z takimi tytułami jak: seksuolog, trener umiejętności społecznych, psychoedukator, psychotraumatolog, neuropsycholog, interwent kryzysowy – na ogół oznaczają one uzyskanie kwalifikacji w jakiejś wąskiej dziedzinie psychologii lub medycyny.

  Zdarza się, że jedna osoba posiada kilka tytułów. Jednak na ogół w ośrodkach działają zespoły, gdzie zatrudnione są osoby o różnym wykształceniu i kwalifikacjach.

 • Czytelnia dla Pacjentów

  zły alkohol   wina   skafander kosmonauty   Rozmowa WZ z D Zdradą   Rozmowa MZ z Damianem Zdradą   rozmowa – Damian Zdrada   powódź

  poradnik dla rodziców   poradnik dla młodzieży   odbieranie   kryteriauzależnienia   kilka słów   Fragment książki1

  Dla Profesjonalistów

  wartości   uzależnienia behawioralne    uzaleznienie od substancji   trójkątnaterapia   terapia rodzinna strażnik  sprawcy przemocy  skrypt seksoholizm

  Seksoholizm  O leczeniu uzależnień   misie   marihuana   konferencja Kraków   diagnoza   agresja

 • Od wielu lat Gmina Sosnowiec wspiera działania służące poprawie zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Dlatego Gmina finansuje w CPiLU program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub nadużywających substancji psychoaktywnych.

  W tej ofercie zawiera się:

  – konsultacje indywidualne psychologiczne/terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców;

  – terapia rodzinna;

  – grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

  – zajęcia dla klas szkolnych w których istnieje zwiększone ryzyko dostępu do substancji psychoaktywnych;

  – dostęp do lekarza psychiatry dzieci i młodzieży;

  Oferta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia, ich rodziców, opiekunów. Adresowana jest do mieszkańców Sosnowca.

  We współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowujemy także program terapeutyczny dla dzieci nadużywających nowych technologii cyfrowych.  Planujemy uruchomienie oferty od sierpnia 2022. Adresowana będzie do dzieci i młodzieży, które nadmiarowo korzystają z internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, smartfonu. Szczegóły wkrótce.

 • Gmina Sosnowiec w istotny sposób wspiera działalnosć Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, co roku przekazując środki na działalność poradni terapii uzależnienia od alkoholu, oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu oraz poradni terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.

  Dzięki tym środkom, czas oczekiwania na pierwszą wizytę jest znacznie krótszy, niż w takiej sytuacji, gdybyśmy opierali sie wyłącznie o kontrakt z NFZ.

  Ze środków tych realizujemy konsultacje wstępne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz różne formy terapii grupowej. Ponadto, finansowany z nich jest oddział dzienny.

  Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki wskaże jako miejsce zamieszkania lub przebywania miasto Sosnowiec, uzyska  – oprócz możliwości korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ, prawo do korzystania ze świadczeń w ramach programu terapii finansowanego przez Gminę Sosnowiec.

  Dodatkowe wsparcie Gminy Sosnowiec oznacza w praktyce, że nasza oferta jest różnorodna i zawiera wiele propozycji, których raczej nie znajdzie się w innych placówkach tego typu. Przykładowo:

  – zajęcia grupowe etapu wstępnego i podstawowego odbywają się zamiennie zarówno do południa jak i po południu, co jest dużym ułatwieniem dla osób pracujących na zmiany;

  – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, co jest dużym wsparciem dla osób w początkowej fazie abstynencji;

  – po ukończeniu etapu podstawowego dla uzależnionych istnieje możliwość udziału w Treningu Umiejętności Społecznych, który jest istotnym elementem zapobiegania nawrotom;

  – dla osób potrzebujących dalszego wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego oferujemy terapię pogłębioną (Grupa Dalszego Zdrowienia);

  – jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość udziału w terapii pary/rodzinnej;

  – osoby współuzależnione mogą uczestniczyć w rozbudowanym programie terapeutycznym składającym się z etapu wstępnego i podstawowego;

  – działa grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików/Dysfunkcyjnych Rodziców

 • Lokalizacja: ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec

  • (32) 41 30 553 – Kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
  • (32) 41 30 551 – Rejestracja