Zarząd Szpitala

Zarząd Spółki:
icon

Prezes Zarządu:
Aneta Kawka

tel.: (32) 41 30 311

Członek Zarządu:
Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych
Krzysztof Lehnort

tel.: (32) 41 30 311

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
Agnieszka Gładysz
Sergiusz Kmiecik

Zarządca Sądowy:
Bartosz Klepacz
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny lic. nr 209

wyznaczony Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy
dnia 23 listopada 2020 roku

Dane Wspólnika:

Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482