Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej

icon

Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej


 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Beata Rembielak – Stawecka

  Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Litewka

  Liczba łóżek: 35 łóżek. Pokoje są jedno, dwu, trzy osobowe, oraz 2 pokoje pięcioosobowe z pełnym węzłem sanitarnym.

  Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej jest jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu w regionie. Kadra medyczna to wysokiej klasy specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Warto podkreślić, że nasz Oddział stanowi bazę szkoleniową dla lekarzy i położnych Regionu Śląskiego. Pacjentki oddziału otoczone są całodobowym nadzorem lekarza ginekologa, położnika, pediatry, anestezjologa oraz opieką sprawowaną przez położne i pielęgniarki. Dobro pacjentki i jej nowo narodzonego dziecka jest najwyższym priorytetem, zaś zespół medyczny przykłada wszelkich starań, aby zapewnić fachową opiekę i komfort.
  Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę i sprzęt medyczny. Sale są przestronne i nowocześnie wyposażone. Ściany pomalowane są w przyjaznych pastelowych kolorach i ozdobione artystycznymi zdjęciami nowo narodzonych dzieci. Całość tworzy przyjazną kameralną atmosferę wspierającą kobietę w tym wyjątkowym dla niej czasie.

  Mając na uwadze dobro i komfort Pacjentek Oddział stosuje różne procedury uśmierzania bólu porodowego oraz znieczulenia zewnątrzoponowe.

  Pacjentka ciężarna rozważająca znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego proszona jest o:

  • zapoznanie się z drukami: „Informacja dla Pacjentki oraz świadoma zgoda na znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego.” oraz „Ankieta Anestezjologiczna” (druki dostępne w Szkole Rodzenia, Sekretariacie Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej)
  • wizytę u lekarza anestezjologa na około jeden miesiąc przed planowaną datą porodu (w dni robocze od godziny 16 do 17 w gabinecie Zabiegowym Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej – Odcinek Patologii Ciąży)
  • Pacjentka podczas spotkania z lekarzem anestezjologiem omówi i wypełni druki: „Informacja dla Pacjentek oraz świadoma zgoda na znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego” oraz Ankietę anestezjologiczną”. W/w dokumenty Pacjentka zatrzyma i przedłoży w szpitalu w dniu porodu.

   

  Punkt przyjęć
  telefon dyżurny lekarz – 32 413 03 57
  telefon dyżurna położna – 32 413 04 01
  Punkt przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentek i ich rodzin ze szpitalem (dotyczy pacjentek odcinka położniczego, patologii ciąży, ginekologicznego).
  Przyjęcia pacjentek do oddziału odbywają się całą dobę.
  Opiekę zapewnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski i położniczo – pielęgniarski.
  Punkt przyjęć składa się z:

  • rejestracji
  • gabinetu lekarskiego
  • pokoju badań
  • pokoju badań USG
  • pokoju badań KTG
  • punktu pobrań badań laboratoryjnych. • Mając na uwadze dobro i komfort Pacjentek Centrum Matki i Noworodka Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. stosuje różne procedury uśmierzania bólu porodowego w tym gaz rozweselający (KALINOX) oraz znieczulenia zewnątrzoponowe.

  Pacjentka ciężarna rozważająca znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego proszona jest o:
   – zapoznanie się z drukami: „Informacja dla Pacjentki oraz świadoma zgoda na znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego.” oraz „Ankieta Anestezjologiczna” (druki dostępne w Szkole Rodzenia, Sekretariacie Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego);
   – wizytę u lekarza anestezjologa na około jeden miesiąc przed planowaną datą porodu (zapisy na konsultacje odbywają się w sekretariacie Oddziału lub pod numerem telefonu /32/ 4130377);
   – Pacjentka podczas spotkania z lekarzem anestezjologiem omówi i wypełni druki: „Informacja dla Pacjentek oraz świadoma zgoda na znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego” oraz Ankietę anestezjologiczną”. W/w dokumenty Pacjentka zatrzyma i przedłoży w szpitalu w dniu porodu.

  Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do szpitala:

  • dowód tożsamości,
  • skierowanie od lekarza kierującego (przypadki nagłe przyjmujemy bez skierowania!),
  • inna dokumentacja medyczna (jeśli pacjentka taką posiada np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań itp.).
  • dodatkowe dokumenty potrzebne przy przyjęciu do porodu
  • wynik grupy krwi i Rh – oryginał z imienną pieczątką osoby wykonującej badanie,
  • karta przebiegu ciąży.

  Przyjęcie do porodu
  Prosimy na 3 tygodnie przed planowym terminem porodu przygotować torbę z następującymi rzeczami:

  • dla Mamy
   – wygodną nocną bieliznę umożliwiającą karmienie piersią,
   – szlafrok, obuwie zmienne, klapki pod prysznic,
   – dwie paczki dużych podpasek higienicznych,
   – przybory toaletowe,
   – dwa ręczniki: zwykły i kąpielowy,
   – oraz inne niezbędne dla Pani rzeczy.
  • dla Dziecka
   – paczka jednorazowych pieluch,
   – nawilżające chusteczki do pielęgnacji noworodka.
  • dla Taty
   – wygodne, zmienne ubranie,
   – w okresie zimowym zmienne obuwie.

  Informacje o stanie zdrowia pacjentek
  Informacje udzielane są codziennie przez Kierownika Oddziału lub jego Zastępcę osobom upoważnionym pisemnie przez pacjentki. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12: 00 – 13:00. W niedziele i święta informacji udziela lekarz dyżurny.
  Informacji telefonicznych nie udzielamy ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską.

  Wypis ze szpitala

  • Wypisy pacjentek z odcinka ginekologicznego i patologii ciąży odbywają się codziennie do godziny 13:00,
  • Wypisy pacjentek z odcinka położniczego i noworodków i wcześniaków odbywają się codziennie od godziny 13:00.
  • Dokumenty wypisowe prosimy odbierać w sekretariacie oddziału do godz. 14:30
  Odwiedziny
  Odwiedziny u pacjentek nie mogą naruszać organizacji pracy oddziałów oraz zasad higieny szpitalnej.
  Prosimy o odwiedzanie pacjentek w godzinach 14:00 – 19:00
  Odwiedziny poza zalecanymi godzinami mogą się odbywać po ustaleniu z Kierownikiem Oddziału lub jego zastępcą lub lekarzem dyżurnym.
  Jedną pacjentkę mogą odwiedzać jednocześnie najwyżej dwie osoby. Odwiedzające dzieci powinny pozostać pod opieką dorosłych, zalecamy aby ograniczyć odwiedziny dzieci do lat 7.

  Kontynuacja leczenia odbywa się w ramach poradni specjalistycznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
  Poradnie: patologii ciąży i ginekologiczna

  telefon lekarz: – 32 413 04 05
  telefon położna: – 32 413 04 09

  W poradniach pracują lekarze i położne Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. Gwarantujemy pacjentkom wysoki poziom opieki i bezpieczeństwa oraz jednolite podejście diagnostyczne. • Trakt porodowy z salą cięć cesarskich

  32 41 30 395 i 396 – Pokój Pielęgniarek
  32 41 30 393 – pokój Lekarski Traktu

  Trakt porodowy utrzymywany jest w ciągłej gotowości do przyjęcia rodzącej. Nasz trakt to 4 pojedyncze, intymne sale wyposażone w automatyczne łóżka porodowe i inne instrumentarium ułatwiające rozwiązanie.

  W Placówce, bez żadnych ograniczeń i wymogów, odbywają się porody rodzinne .

  Sale porodowe są specjalnie przystosowane do możliwości uczestnictwa w nich ojca (niektóre rodzące wybierają jako towarzystwo matkę, siostrę, przyjaciółkę).
  Dużo Pań przychodzi na oddział z planem porodu, który jest szczegółowo omawiany z rodzącą i przestrzegany przez personel.
  Podczas porodu proponowane są rodzącym pozycje wertykalne, korzystanie z imersji wodnej pod prysznicem, worka sako, piłek, aromatoterapii, muzykoterapii .
  Poza wieloma udogodnieniami stosujemy KALINOX, bezpieczną i chwaloną przez pacjentki formę znieczulenia.
  Wszystkie czynności u pacjentek wykonywane są tylko po uzyskaniu wcześniejszej ich zgody.

  W obrębie traktu porodowego znajduje się nowoczesna i w pełni wyposażona, sala operacyjna do cięć cesarskich oraz pokój resuscytacji noworodka i dwustanowiskowy pokój intensywnego nadzoru medycznego .
  Opiekę nad pacjentkami sprawują lekarze i położne wyspecjalizowani w prowadzeniu opieki nad rodzącą kobietą. Nadrzędnym celem wspólnej pracy jest, oprócz komfortu, zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjentkom i ich dzieciom.
  Do dyspozycji kobiet na Trakcie Porodowym oprócz położnych i lekarzy jest także pediatra- neonatolog, anestezjolog, psycholog.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych rodziców zapewniamy możliwość pobrania krwi pępowinowej. • Odcinek Patologii Ciąży z Odcinkiem Położniczym
  Kierownik odcinka: lek. Agnieszka Potępa – Gawior

  32 41 30 377 – Sekretariat Odcinka/Kierownik Odcinka;
  32 41 30 373 – Pokój Lekarski;
  32 41 30 399 – Dyżurka położnych.

  W odcinku patologii ciąży hospitalizujemy pacjentki:

  – z zagrażającym porodem przedwczesnym,
  – ciążą powikłaną np.: nadciśnieniem, cholestazą, cukrzycą ciężarnych, łożyskiem przodującym itp.

  Odcinek dysponuje nowej generacji aparatem ultrasonograficznym umożliwiającym wczesną diagnostykę wad płodu oraz nadzór nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem.

  Odcinek składa się z 23 łóżek (7 sal trzy osobowych i 2 sal jednoosobowych). Wszystkie pomieszczenia mają przyjazną pacjentkom infrastrukturę (pełny węzeł sanitarny, nowoczesne i funkcjonalne łóżka). • Odcinek położniczy

  telefon dyżurka lekarzy – 32 413 03 93,
  telefon dyżurka położnych – 32 413 03 97

  Jest to miejsce, gdzie trafiają pacjentki po porodzie. Odcinek prowadzony jest w systemie rooming-in, noworodki przebywają na salach razem z matkami. Taka organizacja uważana jest za najbardziej odpowiednią zarówno dla mamy jak i dla maleństwa, gdyż umożliwia:

  – stały bezpośredni kontakt matka – dziecko,
  – naturalne karmienie piersią na żądanie dziecka,
  – utrwala więzi psychiczne i pomaga opanować sposób pielęgnacji swojego dziecka.

  Odcinek składa się z trzynastu nowocześnie wyposażonych sal jedno i dwu osobowych z węzłem sanitarnym. W każdej sali znajdują się stanowiska do pielęgnacji noworodków. Łóżka mam wyposażone są w elektroniczne sterowanie i system przywoływania personelu. Noworodki w salach matek leżą w ruchomych wózkach ,,Kwapisza”, które zapewniają wygodne i bezpieczne poruszanie się mamy z dzieckiem.

  Pielęgniarki i położne udzielają wskazówek dotyczących fizjologii połogu, pielęgnacji krocza i piersi, naturalnego karmienia, higieny i pielęgnacji noworodka.
  Podczas pobytu pacjentka otrzymuje nieodpłatne zestawy ,,Skarb malucha” oraz czasopisma informujące o pielęgnacji noworodka i niemowlęcia. • Odcinek ginekologiczny

  32 41 30 373 – Pokój Lekarski Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej I piętro
  32 41 30 355 – Dyżurka pielęgniarek, II piętro

  Odcinek ginekologiczny wykonuje:

  1. Pełną diagnostykę ginekologiczną,
  2. Zabiegi operacyjne:
  – pełny zakres małych zabiegów ginekologicznych,
  – histeroskopia zabiegowa,
  – pełny zakres klasycznych zabiegów operacyjnych: operacje brzuszne i peracje pochwowe,
  – diagnostyczne i lecznicze zabiegi laparoskopowe.
  3. Kolposkopia.

  Kompetentny personel lekarski i położniczy otacza pacjentki troskliwą opieką, serdecznością i ciepłem podczas pobytu na odcinku. Najważniejszą wartością dla personelu jest zdrowie i życie kobiety.

  Odcinek składa się z 28 łóżek usytuowanych w 9 nowoczesnych i przestronnych salach z pełnym węzłem sanitarnym. • SZKOŁA RODZENIA


  Koordynator: lek. Agnieszka Potępa – Gawior

  Telefon – 32 413 03 95 lub 32 413 03 96 (w celu uzyskania informacji i zapisów).

   

  Sosnowiecki Szpital Miejski prowadzi bezpłatną Szkołę Rodzenia.
  Podczas zajęć pod okiem najlepszych specjalistów z zakresu położnictwa przyszli rodzice dowiedzą się wszystkiego o ciąży, sposobach rodzenia, technikach relaksacyjnych, radzeniu sobie ze stresem, a także o wyzwaniach zbliżającego się rodzicielstwa. W ramach ćwiczeń, ciężarne będą mogły skorzystać z szeregu akcesoriów, takich jak worki sako, piłki gimnastyczne czy fantomy, które pomogą w praktyczny sposób poznać podstawy pielęgnacji noworodka.

  Kameralne zajęcia w bezpiecznych warunkach
  Zajęcia w Szkole Rodzenia będą odbywać się w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1 (obok poradni K) w Sosnowcu.
  Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort przyszłych rodziców, warsztaty podzielono na dwie, 5-osobowe grupy, które spotykać się będą raz  w tygodniu: we wtorek lub w czwartek.

  Zapisy rozpoczynają się 26 maja 2021r., pod numerem telefonu: 32 413 03 95 lub 32 413 03 96.

  Uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest bezpłatne.

  Kurs trwa 1 miesiąc i składa się z zajęć w formie wykładów, prelekcji, pokazów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i gimnastycznych.

  Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są kobiety od 24 tygodnia trwania ciąży   o przebiegu fizjologicznym, a także z problemami zdrowotnymi w okresie ciąży (indywidualny tok szkolenia); kobiecie ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem.
  Podczas wykładów edukujemy w zakresie  fizjologii, zmian w ciele kobiety   w ciąży, porodu, połogu, laktacji, opieki nad Maluszkiem. Na spotkaniach  z lekarzami można uzyskać informacje m. in. na temat procedur porodowych, sposobów łagodzenia bólu porodowego, poradnictwa antykoncepcyjnego  w połogu. Zajęcia z położnymi pozwalają nabyć kobiecie praktyczne umiejętności dotyczące np. kąpieli, przewijania noworodka, a także pielęgnacji skóry czy pępka Maluszka, a co najważniejsze są nieocenioną skarbnicą wskazówek dotyczących przygotowania do pobytu w szpitalu, porodu i opieki nad dzieckiem.
  Zajęcia są urozmaicone i ciekawe, a zaangażowany w projekt personel chętnie dzieli się doświadczeniem i ma niekończący się entuzjazm w odpowiadaniu na pytania.

  Przyjdź, poznaj nas i obdarz zaufaniem!
  Serdecznie zapraszamy!

GIN-POŁ