Zakład Diagnostyki Obrazowej

icon

Zakład Diagnostyki Obrazowej


 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke

  Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Niemiec

  W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przyjmujemy Pacjentów w obu lokalizacjach.
  Przy ul. Zegadłowicza mieszczą się poniższe pracownie:
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, gdzie oprócz zdjęć klasycznych możliwe jest wykonanie badań rtg z podaniem środka kontrastowego np. wlewu kontrastowego z obrazowaniem jelita grubego, urografii, diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Pracownia Mammografii, gdzie wykonujemy badania na zlecenie lekarza oraz w ramach programu profilaktyki raka piersi.
  • Pracownia USG
  • Pracownia Tomografii Komputerowej z najwyższej klasy aparatem 65- rzędowym, 128 warstwowym, który służy wszystkim Pacjentom zgłaszającym się do Oddziałów Szpitala.

  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3 wykonuje bez skierowania, bezpłatną  MAMMOGRAFIĘ w ramach programu zdrowotnego NFZ dla kobiet w wieku 45-74 lat

  Przy ul. Szpitalnej zapraszamy do:
  • Pracowni Tomografii Komputerowej (w obu wymienionych pracowniach realizujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ).
  • Pracowni USG, gdzie także wykonujemy badania przepływów naczyniowych.
  • Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

  We wszystkich Pracowniach świadczymy usługi komercyjne według cennika, który znajduje się na stronie Szpitala.

  Świadczenia realizujemy przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarski, pielęgniarski i techników elektroradiologii.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej jest najlepiej wyposażonym zakładem diagnostyki wśród szpitali powiatowych. Przy ul. Zegadłowicza działają pracownie tomografu komputerowego. Z początkiem 2015 r. Szpital uruchomił nowy 64 – rzędowy tomograf komputerowy. W Zakładzie Diagnostyki obrazowej pracują trzy aparaty RTG i trzy aparaty USG, w tym z głowicą Dopplera i UKG. Dużej klasy specjaliści radiolodzy dokonują pod kontrolą USG biopsje, a nawet zabiegi usunięcia guza. We własne USG wyposażone są również niektóre oddziały: geriatryczny, urologiczny, ginekologiczno-położniczy oraz poradnie (chorób sutka, ginekologiczna). Posiadający wysokie oceny komitetu monitorującego mammograf służy wykonywaniu badan piersi u kobiet w ramach programu finansowane z NFZ oraz za skierowaniem.
  Diagnostyka obrazowa warunkuje szybką i trafną diagnozę, od której często zależy powodzenie leczenia. Dlatego Sosnowiecki Szpital Miejski przywiązuje tak dużą wagę do tej dziedziny. Wszystkie badania radiologiczne są dostępne nieodpłatnie w ramach limitów kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także odpłatne ze skierowaniem.

  Zobacz relację z inauguracji nowoczesnego tomografu przy ul. Zegadłowicza

 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke
  tel. (32) 41 30 470


  Rejestracja USG, RTG, TK (ul. Szpitalna 1)
  w godz. 8.00-18.00 (dni robocze)
  tel. (32) 41 30 281

  w dniu badania należy przedstawić oryginał skierowania lub kod dostępu z e-skierowania


  Rejestracja RTG, USG, Mammografia (ul. Zegadłowicza 3)
  w godz. 7.00-16.00 (dni robocze)
  tel. (32) 41 30 415

  Rejestracja TK i MR (ul. Zegadłowicza 3)
  w godz. 8.00-20.00

  tel. (32) 2751160, (32) 7012400

  w dniu badania należy przedstawić oryginał skierowania lub kod dostępu z e-skierowania