Zakład Diagnostyki Obrazowej

icon

Zakład Diagnostyki Obrazowej


 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke

  Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Niemiec

  W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przyjmujemy Pacjentów w obu lokalizacjach.
  Przy ul. Zegadłowicza mieszczą się poniższe pracownie:
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, gdzie oprócz zdjęć klasycznych możliwe jest wykonanie badań rtg z podaniem środka kontrastowego np. wlewu kontrastowego z obrazowaniem jelita grubego, urografii, diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • Pracownia Mammografii, gdzie wykonujemy badania na zlecenie lekarza oraz w ramach programu profilaktyki raka piersi.
  • Pracownia USG
  • Pracownia Tomografii Komputerowej z najwyższej klasy aparatem 65- rzędowym, 128 warstwowym, który służy wszystkim Pacjentom zgłaszającym się do Oddziałów Szpitala.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3 wykonuje bez skierowania, bezpłatną  MAMMOGRAFIĘ w ramach programu zdrowotnego NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat

  Przy ul. Szpitalnej zapraszamy do:
  • Pracowni Rezonansu magnetycznego
  • Pracowni Tomografii Komputerowej (w obu wymienionych pracowniach realizujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ).
  • Pracowni USG, gdzie także wykonujemy badania przepływów naczyniowych.
  • Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

  We wszystkich Pracowniach świadczymy usługi komercyjne według cennika , który znajduje się na stronie Szpitala.

  Świadczenia realizujemy przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarski, pielęgniarski i techników elektroradiologii.

  Zakład Diagnostyki Obrazowej jest najlepiej wyposażonym zakładem diagnostyki wśród szpitali powiatowych. Przy ul. Zegadłowicza działają pracownie tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Z początkiem 2015 r. Szpital uruchomił nowy 64 – rzędowy tomograf komputerowy. W Zakładzie Diagnostyki obrazowej pracują trzy aparaty RTG i trzy aparaty USG, w tym z głowicą Dopplera i UKG. Dużej klasy specjaliści radiolodzy dokonują pod kontrolą USG biopsje, a nawet zabiegi usunięcia guza. We własne USG wyposażone są również niektóre oddziały: geriatryczny, urologiczny, ginekologiczno-położniczy oraz poradnie (chorób sutka, ginekologiczna). Posiadający wysokie oceny komitetu monitorującego mammograf służy wykonywaniu badan piersi u kobiet w ramach programu finansowane z NFZ oraz za skierowaniem.
  Diagnostyka obrazowa warunkuje szybką i trafną diagnozę, od której często zależy powodzenie leczenia. Dlatego Sosnowiecki Szpital Miejski przywiązuje tak dużą wagę do tej dziedziny. Wszystkie badania radiologiczne są dostępne nieodpłatnie w ramach limitów kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także odpłatne ze skierowaniem.

  Zobacz relację z inauguracji nowoczesnego tomografu przy ul. Zegadłowicza

 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  lek. med. Joanna Witkowska – Klinke
  tel. (32) 41 30 280


  Rejestracja USG, RTG (ul. Szpitalna 1)
  w godz. 8.00-18.00 (dni robocze)
  tel. (32) 41-30-281

  Rejestracja TK i MR (ul. Szpitalna 1)
  w godz. 8.00-18.00 (dni robocze)
  tel. (32) 41-30-282

  osobiście z oryginałem skierowania

  Godziny działania pracowni:
  USG: 8.00-17.00
  RTG: 8.00-17.00
  TK: 8.00-20.00 (w dni robocze); 8.00-13 (soboty i niedziele)
  MR: 8.00-18.00 (w dni robocze); 8.00-18.00 (w soboty)


  Rejestracja RTG i MMG (ul. Zegadłowicza)
  w godz. 7.00-14.30

  tel. (32) 41-30-415

  Godziny działania pracowni RTG: 8.00-12.00

  Rejestracja USG (ul. Zegadłowicza)
  w godz. 7.00-14.30
  tel. (32) 41-30-415

  Godziny działania pracowni USG: 8.00-13.00

   

 • LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
  Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
  1. MR kręgosłupa (jeden odcinek) przed i po kontraście 550,50
  2. MR przysadki mózgowej przed i po kontraście 550,50
  3. MR głowy przed i po kontraście 550,00
  4. MR (jeden staw) z kontrastem 530,00
  6. MR prostaty przed i po kontraście 530,00
  7. MR miednicy przed i po kontraście 560,00
  8. MR macicy przed i po kontraście 560,00
  9. MR trzustki przed i po kontraście 560,00
  10. MR wątroby przed i po kontraście 560,00
  11. MR nerek przed i po kontraście 560,00
  12. MR nadnerczy przed i po kontraście 560,00
  13. MR innej okolicy anatomicznej przed i po kontraście 530,00
  14. MR głowy bez kontrastu 460,00
  15. MR przysadki mózgowej bez kontrastu 460,00
  16. MR angio głowy 550,00
  17. MRCP 500,00
  18. MR (jeden staw) bez kontrastu 460,00
  19. MR innej okolicy anatomicznej bez kontrastu 450,00
  Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
  27. TK badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie) 320,00
  28. TK jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym 350,00
  29. TK miednicy bez i ze środkiem kontrastowym 350,00
  30. TK klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym 360,00
  31. TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 360,00
  32. TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 520,00
  33. TK badanie głowy bez środka kontrastowego 210,00
  34. TK klatki piersiowej bez środka kontrastowego 270,00
  35. TK kręgosłupa lędźwiowego bez środka kontrastowego 270,00
  36. TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastowego 270,00
  37. TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastowego 270,00
  38. TK miednicy bez środka kontrastowego 270,00
  39. TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego 270,00
  40. TK stawu kolanowego bez środka kontrastowego 270,00
  41. TK stawu biodrowego bez środka kontrastowego 270,00
  42. TK stawu skokowego bez środka kontrastowego 270,00
  43. TK stawu barkowego bez środka kontrastowego 270,00
  44. TK stawu łokciowego bez środka kontrastowego 270,00
  45. TK nadgarstka bez środka kontrastowego 270,00
  46. TK klatki piersiowej HRCT 270,00
  47. TK badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 270,00
  48. TK ANGIO naczyń szyjnych 530,00
  49. TK ANGIO aorty piersiowej 530,00
  50. TK ANGIO aorty brzusznej 530,00
  51. TK ANGIO tętnic płucnych 530,00
  52. TK ANGIO naczyń mózgowych 530,00
  53. TK ANGIO aorty 530,00
  54. TK ANGIO naczyń kończyn 530,00
  55. Wirtualna kolonoskopia TK 530,00
  Pracownia Rentgenowska (RTG)
  56. Cholangiografia przez dren 130,00
  57. Cystografia 140,00
  58. Histerosalpinografia 240,00
  59. Mammografia 75,00
  60. Mammografia (jedna pierś/jedna strona) 40,00
  61. Pasaż jelitowy 125,00
  62. Zdjęcie RTG jamy brzusznej na stojąco 45,00
  63. Zdjęcie RTG jamy brzusznej 35,00
  64. Zdjęcie RTG klatki piersiowej P-A 30,00
  65. Zdjęcie RTG klatki piersiowej – bok 36,90
  66. Zdjęcie RTG klatki piersiowej – P-A + bok 45,00
  67. Zdjęcie RTG klatki piersiowej A-P u dzieci 40,00
  68. Zdjęcie RTG kości oczodołu 30,00
  69. Skolioza kręgosłupa (TH i LS w projekcji A-P) 30,00
  70. Skopia płuc 35,00
  71. Skopia płuc + zdjęcie RTG 60,00
  72. Sylwetka serca P-A + bok z kontrastem 60,00
  73. Urografia 175,00
  74. Wlew jelita grubego 170,00
  75. Zdjęcie celowane na siodełko tureckie 30,00
  76. Zdjęcie RTG czaszki (2 projekcje) 30,00
  77. Badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego 75,00
  78. Badanie RTG stawów krzyżowo-biodrowych A-P 35,00
  79. Zdjęcie RTG kości nadgarstka A-P + bok 30,00
  80. Zdjęcie RTG kości nosowej 30,00
  81. Zdjęcie RTG kości ogonowej A-P + bok 35,00
  82. Zdjęcie RTG kości piętowej 28,00
  83. Zdjęcie RTG kości przedramienia A-P + bok 32,00
  84. Zdjęcie RTG kości ramiennej A-P + bok 32,00
  85. Zdjęcie RTG kości udowej A-P + bok 35,00
  86. Zdjęcie RTG łokcia A-P + bok 30,00
  87. Zdjęcie RTG łopatki 32,00
  88. Zdjęcie RTG miednicy 32,00
  89. Zdjęcie RTG mostka 28,00
  90. Zdjęcie RTG obojczyka 30,00
  91. Zdjęcie RTG palca 30,00
  92. Zdjęcie RTG palców dłoni 30,00
  93. Zdjęcie RTG podudzia A-P + bok 32,00
  94. Zdjęcie RTG dłoni A-P + bok 35,00
  95. Zdjęcie RTG porównawcze rąk 32,00
  96. Zdjęcie RTG stawu barkowego 32,00
  97. Zdjęcie RTG stawu biodrowego 32,00
  98. Zdjęcie RTG stawów biodrowo-osiowych 35,00
  99. Zdjęcie RTG kolan porównawcze 30,00
  100. Zdjęcie RTG stawu skokowego A-P + bok 30,00
  101. Zdjęcie RTG stopy A-P + bok 30,00
  102. Zdjęcie RTG stopy porównawcze 32,00
  103. RTG kręgosłupa krzyżowo-guzicznego 32,00
  104. Zdjęcie RTG lędźwiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok 28,00
  105. Zdjęcie RTG piersiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok 32,00
  106. Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa A-P + bok 28,00
  107. Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa (w projekcji skośnej) 35,00
  108. Zdjęcie RTG zatok obocznych nosa 21,00
  109. Zdjęcie RTG żeber 30,00
  110. Zdjęcie RTG żuchwy 30,00
  111. Zdjęcie RTG śródstopia 30,00
  112. Zdjęcie RTG kości skaliste – wyrostek sutkowy 35,00
  113. Zdjęcie RTG stawy skroniowo-żuchwowe 35,00
  114. Zdjęcie RTG twarzoczaszki 30,00
  115. Zdjęcie RTG szczytów płuc 30,00
  116. Zdjęcie RTG kość krzyżowa z ogonową 35,00