Pracownie

icon

Pracownie

1. Pracownia EEG

2. Pracownia Dopplerowska

3. Pracownia Badań Przepływów Mózgowych Metodą UDP

4. Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych

5. Pracownia Echokardiografii

6. Gabinet krioterapii – PR-S

7. Gabinet audiometrii – PR-S

8. Gabinet EKG – PR-S

9. Laboratorium Analityczne I

10. Pracownia MR

11. Pracownia TK I

12. Pracownia RTG I

13. Pracownia USG I

1. Pracownia Endoskopii i Kolonoskopii,

2. Pracownia EKG,

3. Pracownia USG III,

4. Laboratorium Analityczne II,

5. Pracownia RTG II,

6. Pracownia USG II,

7. Pracownia Biopsji Cienkoigłowej,

8. Pracownia Mammografii,

9. Pracownia TK II .