Pracownie

icon

Pracownie

1. Pracownia Echokardiografii

2. Gabinet krioterapii

3. Gabinet audiometrii

4. Gabinet EKG

5. Pracownia TK I

6. Pracownia RTG I

7. Pracownia USG I

1. Pracownia Endoskopii i Kolonoskopii,

2. Pracownia USG,

3. Laboratorium Analityczne II,

4. Pracownia RTG II,

5. Pracownia Mammografii,

6. Pracownia TK II,

7. Pracownia Dopplerowska

8. Pracownia MR