Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można kierować:

1. na adres: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.
2. osobiście, telefonicznie lub mailowo:

Biuro Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Zegadłowicza 3 , 41-200 Sosnowiec,
II piętro budynku A, pokój nr 18, w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00,

tel. (32) 4130 321, e-mail: organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,

(22) 532-82-50, fax:(22) 532-82-30, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl