Laboratorium

icon

Laboratorium


 • Koordynator: mgr Joanna Pierzchała

  Laboratorium Analityczne zlokalizowane przy ul. Zegadłowicza 3.

  tel: 32 4130 344, 32 4130 346, 32 4130 347

  icon

  Informacje na temat procesów laboratoryjnych oraz procedury przyjęcia i odbioru materiału udziela
  Koordynator Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Joanna Pierzchała
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 pod numerem telefonu 32 4130 345

 • W zakres wykonywanych badań wchodzą między innymi:

  badania biochemiczne krwi i moczu,

  badanie morfologii krwi z różnicowaniem leukocytów;

  badania z zakresu hemostazy (krzepnięcia krwi);

  badania z zakresu analityki ogólnej;

  badania z zakresu serologii transfuzjologicznej;

  testy na przeciwciała anty-SARS-CoV-2

  Badania specjalistyczne:

  PSA – Antygen specyficzny gruczołu krokowego,

  TROP – Troponina, TSH – Tyreotropina,

  fT3 – Wolna trójjodotyrozyna,

  fT4 – Wolna tyroksyna,

  Witamina B12,

  β-hCG – gonadotropina kosmówkowa,

  HBs Ag – Antygen HBs

  Oraz badania specjalistyczne – wykonywane przez podwykonawców wyłonionych w postępowaniu konkursowym
  z którymi szpital zawarł umowę na wykonywanie badań specjalistycznych.

   

  icon

  Dzięki podpisanym umowom gwarantujemy swoim pacjentom dostęp do wszystkich badań w jednym miejscu bez konieczności dodatkowego pobrania krwi.

  Pełny zakres oferowanych badań znajduje się w cenniku szpitala.
  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, mając na względzie ich oczekiwania stworzyliśmy
  również tematyczne pakiety badań w atrakcyjnym poziomie cen.

 • W zakres wykonywanych badań wchodzą między innymi:

  • pacjentów oddziałów szpitalnych

  • pacjentów przychodni przyszpitalnych.

  • pacjentów indywidualnych.

  • oraz kontrahentów zewnętrznych

   

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi dla:

  • punkt pobrań ulica Szpitalna (usytuowany w budytku Poradni Specjalistycznych) czynny w godzinach 7:15-8:30;

  • punkt pobrań ulica Zegadłowicza (usytuowany na parterze na terenie Poradni Urazowo-Ortopedycznej) czynny w godzinach 7:30 – 8:30.

  Gwarancją jakości świadczonych przez nasze placówki usług laboratoryjnych jest stosowanie procedury kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej.
  Wyniki tejże kontroli jakości pozwalają na podejmowanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych.

   

  Warto podkreślić że Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnętrznych

  Programach Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych organizowanych przez:

   

  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi

  • Instytut LABQUALITY z Finlandii

  • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.

  • IQAS Sysmex – Międzynarodowa Kontrola Hematologiczna

  • EQAhem – Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie Badania Mikroskopowego Krwi Obwodowej i Szpiku

  • DIRUI – Producencki Program Kontroli Jakości Analizy Moczu

  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Badań dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

  • RCKiK w Katowicach – Kontrola Jakości Badań Immunohematologicznych.

  icon

  Gwarantujemy Państwu usługi diagnostyczne najwyższej jakości z konkurencyjnym poziomem cen oraz miłą, fachową i sprawną obsługę.


 • icon
  KLIKNIJ ABY POBRAĆ CENNIK