Kontakt

Dane kontaktowe
icon

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji

Centrala ul. Szpitalna: (32) 41 30 100, 41 30 101

Centrala ul. Zegadłowicza: (32) 41 30 300

Sekretariat Prezesa tel.: (32) 41 30 311

FAX: (032) 41 30 112

Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl

adress_book

Wykaz numerów telefonów znajduje się tutaj

Dane adresowe
icon
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476320
Kapitał zakładowy: 123 052 000,00 zł

NIP: 644-35-04-464

REGON: 240837054

Numer konta bankowego Szpitala

PKO BP S.A. O/Sosnowiec 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.

ul. Emila Zegadłowicza 3

41-2oo Sosnowiec

Izba przyjęć
icon

Izba przyjęć II: ul. Zegadłowicza 3: (32) 41 30 410

Rejestracja Poradni
icon

ul. Szpitalna 1:

Poradnie Specjalistyczne:
(32) 4130 500, 4130 501, 4130 502, 4130 503,
4130 504, 4130 505, 4130 506, 4130 507

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: (32) 41 30 520, 510 394 933, 510 394 923

ul. Zegadłowicza 3:

Poradnie Specjalistyczne: (32) 41 30 348

 

Rejestracja Pracowni Diagnostyki Obrazowej
icon

ul. Szpitalna 1:

Rejestracja USG, RTG, TK
tel. (32) 41 30 281

ul. Zegadłowicza 3:

Rejestracja RTG, USG, Mammografia
tel. (32) 41 30 415

Rejestracja TK i MR
tel. (32) 2751160, (32) 7012400

Zarząd Spółki:
icon

Prezes Zarządu:
Aneta Kawka
tel.: (32) 41 30 311

Członek Zarządu:
Krzysztof Lehnort
Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych
tel.: (32) 41 30 311

Rada Nadzorcza:
Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
Agnieszka Gładysz
Sergiusz Kmiecik

Zarządca Sądowy:
Bartosz Klepacz
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny lic. nr 209

wyznaczony Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy
dnia 23 listopada 2020 roku

Dane Wspólnika:
Gmina Sosnowiec
REGON: 276255482

Pozostałe dane kontaktowe:
icon

Główny Księgowy:
Kinga Skowrońska
Tel.: (32) 41 30 385

Naczelna Pielęgniarka
Maria Kuca-Mulak
Tel.: (32) 41 30 308

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Małysa
iodo@szpital.sosnowiec.pl

Lokalizacje oddziałów naszej placówki:
icon

Dojazd do obiektu przy ul: Szpitalnej 1:

Dojazd do siedziby głównej która znajduje się przy ul: Zegadłowicza 3: